کنفرانس فرصت های بازرگانی انرژی افغانستان 2016

این کنفرانس قرار است در 18 - 19سپتمبر 2016 در شهر دبی برگزار شود.

لینک که در آن جزییات بیشتر آمده است قرار زیر است. 

http://acci.org.af/events