سوانح وزیر

 

 

 

       

    زندگی‌نامه محترم انجنیر علی‌احمد عثمانی وزیر انرژی و آب

    جمهوری اسلامی افغانستان 

انجنیر علی‌احمد "عثمانی" فرزند حاجی شیراحمد در سال 1351 خورشیدی در شهر هرات چشم به جهان گشود. محترم انجنیر عثمانی، دارای مدرک لیسانس انجنیری سیول از پوهنتون هرات و مدرک ماستری در سازه‌های هایدرولیکی (رشته  بند و انهار) از پوهنتون فردوسی مشهد است. وی نزدیک به دو دهه تجربه کار با ادارات دولتی، سکتور خصوصی و نهادهای بین المللی در بخش‌های منابع آب، ساختمان‌های هایدرولیکی و برق آبی، طراحی و دیزاین بند و انهار، مدیریت پروژه‌های بزرگ ساختمانی و تدریس در پوهنتون‌های دولتی و خصوصی را در کارنامه‌ی خود دارد.

     سوابق کاری:

 • استاد در پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات.
 • مدیر کارشناسان داخلی پروژۀ مطالعات مقدماتی و تفصیلی 111 بند و ساختمان‌های مرتبط، 100 پروژۀ استحصال آب و 20 پروژۀ هایدروپاور کوچک مربوط به وزارت انرژی و آب.
 • مدیر کارشناسان پروژه ارزیابی ضرورت‌ها و نیازهای آبی ولایت بادغیس که دربرگیرنده‌ی مطالعات منابع آب، تهیۀ برنامه جامع برای منابع آب، امکان سنجی 9 بند بزرگ و متوسط، 14 پروژه‌ی بزرگ آبرسانی، پروژه‌های فاضلاب مراکز ولسوالی‌ها، مطالعات محیط زیست، کشاورزی و اجتماعی.
 • تدریس به کادرهای مسلکی وزارت انرژی و آب در بخش‌های مدل سازی آب‌های سطحی و دیزاین بندهای کوچک و متوسط.
 • رئیس تدارکات پروژه‌ی ساختمانی انستیتوت میدان هوایی شیندند ولایت هرات و پروژه‌های پولیس مرزی.
 • هماهنگ کننده‌ی کمک‌های اتحادیۀ اروپا و سازمان جهانی غذا، در مؤسسه (CHA) در ولایت‌های غربی کشور.

تألیفات و آثار:

 • مدل سازی آب‌های سطحی و میکانیزم‌های مدیریت و تحفظ آب.
 • مطالعات مقدماتی و تفصیلی بندهای کوچک و متوسط افغانستان.
 • سیستم مدل سازی حوزه‌ی آبریز (WMS)_ 1390 خورشیدی.
 • اساسات جی آی اس (GIS) و کاربرد آن در مدل سازی منابع آب.
 • راهنمایی مطالعات و دیزاین سیستم‌های برق آبی کوچک.
 • شیوه‌های انتقال، کنترول و استفاده از آب‌های سطحی.
 • چالش‌ها و فرصت‌های صنعت ساختمانی در افغانستان.
 • تحقیقات تخصصی در زمینه‌های منابع آب و انرژی، بندهای کوچک و متوسط در کشور.
 • در کنار این فعالیت‌ها، انجینیر عثمانی همراه با برخی از اعضای مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی، اتحادیۀ پوهنتون‌های خصوصی را تأسیس کرد و مدتی عضو هیات رهبری این نهاد بوده است.

 

 

اخبار

بیشتر

Article

 • اگاهی تدارکاتی اگاهی تدارکاتی اگاهی تدارکاتی
  به اطلاع تمامأ شرکت ها که در پروژه تهیه وخریداری (21) قلم مواد اعاشوی برای سال تعلیمی 1396 شاگــــردان لیلیه ریاست مرکـــز تربیوی "آمـــوزش" دارای کود نمبر (MOEW/030-96/NCB) وزارت انــــــــرژی وآب اشتراک نموده بودند. رســـانیده میشود. که شرکت تجارتی لطف الرحمن نظــری...
 • اگاهی تدارکاتی اگاهی تدارکاتی اگاهی تدارکاتی
  به آگاهی تمام داوطلبانیکه در داوطلبی مؤرخ 08/09/1395 که مصادف به 2016/November/28 بوده در پروژه خریداری، نصب تجهیزات و سامان آلات 24 باب برج برق پروژه MEW/659/ICB/b برقرسانی ولسوالی های رباط سنگی، کشک کهنه و گلران ولایت هرات اشتراک نموده بودند، به سمع شان رسانیده میشود که شرکت های...
 • اگاهی تدارکاتی اگاهی تدارکاتی اگاهی تدارکاتی
  به اطلاع تمامأ شرکت ها که در داوطلبی پروژه تحکیم کاری سواحل دریای تویشه در قریه زیری ترخه ولسوالـــی اسماعیل خیل منـــدوزی ولایت خوست دارای کـــود نمبر (MOEW/027-96/NCB) وزارت انــرژی وآب اشتراک نموده بودند. رسانیده میشود. که پس از ارزیابی و منظوری مقام محترم وزارت شرکت ساختمانی...
 • اگاهی تدارکاتی اگاهی تدارکاتی اگاهی تدارکاتی
  به اطلاع تمامأ شرکت ها که در پروژه اعمار دیواری استنادی سربند وکانال قریه باکرزو مرکز ولایت زابل از کمک های صد میلیون دالری کشورهندوستاندارای کود نمبر(MOEW/0150/NCB) وزارت انرژی وآب اشتراک نموده بودند. رسانیده میشود. که شرکت ساختمانی یونایتد اروپا با ارائیه نازلـترین قیمت ارزیابی...
 • اگاهی تدارکاتی اگاهی تدارکاتی اگاهی تدارکاتی
  به اطلاع تمامأ شرکت ها که در پروژه احیأ و باز ســــازی کانال سیخسر و ابـــراهیم آباد ولسوالی کنگ ولایت نیمروز وزارت انـــرژی وآب اشتراک نموده بودند. رســــــانیده میشود. که پس از ارزیابـــی ومنظوری مقام محترم وزارت شرکت ساختمانی خدای نور بارک با ارائیه نازلترین قیمت ارزیابـی شده....
بیشتر