انجنیر محمدگل خلمی سرپرست وزارت انرژی و آب، انجنیر امان الله غالب رییس عمومی اجراییوی شرکت برشنا و حیات الله حیات والی ولایت ننگرهار سنگ تهداب ساخت دیوار احاطه‌وی 300جریب زمین، از پروژه‌ی 600جریب زمینی

 

انجنیر محمدگل خلمی سرپرست وزارت انرژی و آب، انجنیر امان الله غالب رییس عمومی اجراییوی شرکت برشنا و حیات الله حیات والی ولایت ننگرهار سنگ تهداب ساخت دیوار

احاطه‌وی 300جریب زمین، از پروژه‌ی 600جریب زمینی که به منظور ساخت پارک ۱۰۰ میگاوات برق خورشیدی حصارشاهی ولایت ننگرهار در نظر گرفته شده را گذاشته

و ترانسفارمر چهارم همیشه بهار این ولایت را با قطع نوار به بهره برداری سپردند.

پارک انرژی خورشیدی حصارشاهی به هدف سرمایه گذاری بخش خصوصی به ظرفیت ۱۰۰ میگاوات انرژی خورشیدی ساخته می‌شود که بعداً انرژی تولید شده آن توسط شرکت برشنا خریداری می‌گردد.

این پروژه به منظور تامین انرژی برق پارک‌های صنعتی و خانه‌های رهایشی همجوار پارک‌های صنعتی این ولایت در نظر گرفته شده است.

همچنان به ظرفیت ۲۰ میگاوات ترانسفارمر چهارم سب ‌استیشن همیشه بهار نیز به بهره برداری سپرده شد که با گشایش آن در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار و ولسوالی‌های

همجوار، پرچاوی برق کاهش قابل ملاحظه‌ی خواهد یافت و حدود ۱۸ هزار مشترکین جدید از این برق مستفید خواهند شد.

هزینه این پروژه نزدیک به ۳،۵ ملیون دالر امریکایی است که از بودجه انکشافی شرکت برشنا پرداخت خواهد شد. کار امور نصب و منتاژ این سب استیشن در مدت سه ماه

توسط انجینیر عبدالوکیل ناصری رییس عملیاتی شرکت برشنا و انجنیر اکرام الله عابد رییس حوزه دریایی ننگرهار همراه با تیم تخنیکی شان به پایه اکمال رسیده است.