هفتمین جلسه سالانه شورای حکام مرکز منطقوی مدیریت آبهای شهری تحت چتر دفتر منطقوی یونسکو در شهر تهران انعقاد یافت.

اهداف سفر

1. اشتراک در هفتمین جلسه شورای حکام مرکز منطقوی مدیریت آب شهری تحت چتر دفتر یونسکوی ملل متحد (سازمان تعلیمی، علمی و فرهنگی ملل متحد).

2. امضای ضمیمه قرارداد برق رسانی از کشور اسلامی ایران به ولایات هم سرحد کشور (هرات و نیمروز) و تعین قیمت برق.

3. تأمین برق مورد ضرورت ولایت فراه و قریه جات که در نوار سرحد قرار دارند از طریق کشور ایران.

نتایج و دست آورد ها

1. در هفتمین جلسه شورای حکام مرکز منطقوی مدیریت آب شهری اشتراک به عمل آمد. در جریان جلسه روی کار کردهای این مرکز صحبت ها و تحلیل ها انجام یافت. در جریان جلسه راپور کاری مرکز و ضرورت های کشورهای عضوی این مرکز در بخش آب و تحکیم روابط بین این مرکز، یونسکو و کمیته ملی هایدرولوژی کشورهای عضو تأکید به عمل آمد. در ضمن بیانیه ای که در این جلسه توسط بنده ارائه گردید روی ضرورت ها و چالش ها در سکتور آب کشور بحث به عمل و از این مرکز که بیشتر در ارتقای ظرفیت سکتور آب کار می نماید، تقاضا صورت گرفت تا توجه بیشتر در این عرصه با کشور افغانستان داشته باشند زیرا افغانستان نظر به همه کشور های منطقه بیشترین توجه را خواستار است. این مسأله مورد تأئید همه شاملین جلسه از کشور های مختلف قرار گرفت. جهت معلومات بیشتر به ضمیمه این راپور مراجعه فرمائید.

2. در جلسه شورای حکام مرکز منطقوی پیشنهاد گردید تا کشور افغانستان میزبانی هشتمین جلسه این شورا را در ماه ثور سال آینده 1390 بدوش گیرد که موضوع مورد قبول طرف افغانستان قرار گرفت و تأئید همۀ اشتراک کننده گان را باخود داشت. لازم دانسته می شود تا در زمینه آماده گی های لازم تدارکاتی و مالی از همین اکنون اتخاذ گردد.

3. امضای ضمیمه قرارداد تأمین برق از کشور ایران و افغانستان بعد از جر وبحث های خیلی زیاد.

4. .جلب همکاری کشور ایران جهت تأمین برق ولایت فراه، قریه جات نوار مرزی و نصب ترانسفارمر های تقویتی در سب ستیشن شهر هرات

5. جلب همکاری کشور ایران در آموزش انجنیران و تکنیشن های افغانی در بخش تحقیقات آب در داخل و خارج کشور و تجهیز لابراتوار مرکز تحقیقات آب وزارت انرژی و آب.

این ملاقات مدت نیم ساعت را در بر گرفت و در جریان آن با بسیار علاقه مندی و حسن نیت روی نکات و موضوعات ذیعلاقه ذیل صحبت به عمل آمد: 1. رسانیدن سلامها و احترامات قلبی جلالتمآب رئیس جمهور افغانستان برای جلالتمآب رئیس جمهور ایران،

2. تأکید روی تحکیم بیشتر روابط دوستانه، تاریخی و مشترک میان دو کشور همسایه،

3. صحبت در مورد تأمین برق مورد ضرورت برای ولایت فراه که از جانب کشور دوست پذیرفته شد و مورد تأئید قرار گرفت. رئیس جمهور ایران برای وزارت نیروی ایران هدایت فرمودند تا هر چه عاجل در تأمین برق مورد ضرورت این ولایت اقدام عملی صورت گیرد.

4. تقاضا برای کمک بیشتر کشور ایران در قسمت بازسازی و انکشاف افغانستان.

ملاقات با وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران آقای مجید نامجو

در زمان ملاقات با آقای وزیر نیروی ایران که در وزارت نیروی ایران صورت گرفت، روی مسأله توافقات دو کشور در ارتباط به تمدید قرار داد برق از جمهوری اسلامی ایران به ولایات هم سرحد با این جمهوری و مسایل آموزش انجنیران افغانی در بخش آب و هم تجهیز مرکز تحقیقات آب در وزارت انرژی و آب در مرکز این وزارت و دیگر مسایل ذیعلاقه صحبت به عمل آمد. روی مسأله قیمت برق وارداتی صحبت های زیادی صورت گرفت و بعد از چانه زنی های خیلی زیاد و صحبت تیلفونی و مشوره با مسؤلین و متخصصین برق در کابل و هرات، قیمت برق وارداتی الی سال 1394 نهائی ساخته شد و ضمیمه این قرارداد به امضأ رسید که در ضم این راپور گنجانیده شده است.

در این جلسه نماینده گان به سطح وزار، معینان و سکرترهای آب و منابع آبی کشورهای ایران، عمان، هندوستان، جرمنی، سوریه، کویت، تاجکستان، بنگله دیش، لبنان، مصر، بحرین، عراق و زمبابوی و نماینده گان سازمانهای بین المللی از قبیل یونسکو ملل متحد Unesco ، پروگرام بین المللی هایدرولوژی IHP- Unesco ، سازمان مسکن ملل متحد UNHABITAT، پروگرام ارتقای ظرفیت دهۀ آب ملل متحد UNW-DPC، اتحادیه بین المللی آب IWA، پوهنتون واخیننگ هالند Wageningen UR، انستیتوت آموزشی آب یونسکو IHE Unesco در هالند و پوهنتون کلیفورنیا بخش CHRS اشتراک داشتند و نظریات شان را در مورد کار کردهای این مرکز و مشکلات در سکتور آب را مطرح نمودند. لازم به تذکر است که کشور های عراق، زمبابوی و بحرین و همچنان دفاتر UNHABITAT و CHRS جدیدآ در این مرکز بعد از رأی گیری علنی در جریان کار هفتمین شورای حکام منحیث اعضای جدید مورد پذیرش قرار گرفتند.

در این جلسه هیات افغانی به اشتراک محترم الحاج محمد اسماعیل سرپرست وزارت انرژی و آب، محترم عبدالقیوم سلیمانی، دیپلومات جنرال قونسلگری افغانستان در شهر مشهد، محترم انجنیر سیدشریف شُبیر، مشاور وزارت انرژی و آب و انجنیر ارشد.FAO

-در جلسه مطابق اجندای قبلآ تهیه شده مسؤل دفتر منطقوی یونسکو صحبت به عمل آورد و گفت که آب از جمله الویت الویت ها می باشد و در ملل متحد از جمله یکی از اجندای های با اهمیت تلقی می گردد. استفاده مؤثر از آب، آلوده گی آب، بهداشت و عدالت در استفاده از آب از جمله مسایل عمده محسوب می شوند که باید به آنها توجه مبذول داشت. اخیرأ مرکز بین المللی خشکسالی در ایران ایجاد شده است که در آن روی مسایل مربوط به آب و مشکلات آن، تغیر اقلیم و اثرات منفی آن و آب و چالش های منطقوی کار و فعالیت می نماید.

-مسؤل مرکز منطقوی مدیریت آب شهری روی فعالیت های سال گذشته این مرکز گذارش مفصلی تخنیکی و مالی ارائه نمود که بعد از شنیدن نظریات نماینده های هر کشور و سازمان عضو مورد تأئید قرار گرفت. هکذا در مورد پلانهای سال آینده که شامل تدویر نمودن کنفرانسها، سیمینارها و دوره های آموزشی می باشد، صحبت های همه جانبه انجام یافت و پلان تهیه شده تأئید گردید.

-در ارتباط به محل تدویر هشتمین جلسه شورای حکام مرکز منطقوی از طرف مسؤل پروگرام ارتقای ظرفیت دهۀ آب ملل متحد UNW-DPC پیشنهاد گردید تا کشور افغانستان میزبانی این جلسه را در سال آینده، اغلبأ در ماه ثورسال 1389، به عهده گیرد که مورد قبول کشور افغانستان و تأئید همه اشتراک کننده گان قرار گرفت.

ریس هیات افغانی محترم الحاج محمد اسماعیل سرپرست وزارت انرژی و آب بیانه خویش را ابراز داشتند که در اخیر این گزارش خدمت خواننده گان محترم تقدیم میگردد.

-در جلسه، روی موضوع ارتقای ظرفیت و همکاری های بیشتر این مرکز و دفتر منطقوی یونسکو با کشور افغانستان تأکید به عمل آمد و فعالیت های این دو ارگان در کشور به خصوص در سال گذشته خیلی نا چیز و نا کافی خوانده شد. از گرداننده گان مرکزمنطقوی و یونسکو تقاضا به عمل آمد تا فعالیت های بیشتر به خاطر ارتقای ظرفیت متخصصین کشور در بخش آب در پلان کاری سال آینده مد نظر گرفته شود.

-نماینده های کشورها و سازمانهای اشتراک کننده روی فعالیت های شان در سکتور آب گذارش دادند و نیز روی معضلات و چالش های این سکتور در داخل کشورها و خارج از آن بحث و گفتگو به عمل آمد.

-نماینده تاجکستان از تدویر کنفرانس آب به خاطر حیات در این کشور در آینده نزدیک اطلاع داد و خواستار اشتراک نماینده های کشورهای شامل این مرکز منطقوی در این کنفرانس شد. -نماینده ایران از بارنده گی های کافی امسال در این کشور خبر داد و هم تأکید روی موضوعات استفاده مؤثر از آب و همکاری های منطقوی به عمل آورد. همچنان ابراز گردید که ایران با تمام کشور های همسایه همکاری و هم آهنگی خوب در زمینه آب دارد. هکذا گفته شد که تا کنون به تعداد 100 بند بزرگ آبی در این کشور اعمار گردیده، به تعداد 110 بند در تحت ساختمان قرار دارد و به تعداد 175 بند دیگر در مرحله دیزاین ومطالعه قرار دارد و مطابق پلان قبلآ طرح شده قرار است الی ختم دوره ریاست جمهوری کنونی 500 هزار هکتار زمین جدید تحت آبیاری قرار گیرد. طرف ایران پیشنهاد کرد تا یک کمیسیون در ارتباط به تغیر اقلیم در جهان ایجاد گردد و در زمان های معین کنفرانس های انترنتی در زمینه دایر شود.

-کشور عمان بعد از ارائه گذارش، آماده گی کشورش را به خاطر تدویر دو کنفرانس منطقوی در مورد آب در اخیر سال جاری و اوائل سال 2011 ابلاغ نمود. -کشور سوریه از تغیر اقلیم در منطقه، مشکلات و چالش های موجود در این کشور از قبیل آلوده شدن آبهای زیرزمینی توسط نایتریت و مشکلات در ارتفاعات گولان را یاد آوری نمود. -کشور بحرین ابراز نمود که یگانه منبع آبی در این کشور منابع زیرزمینی می باشد و شور بودن این منبع نیز یکی از چالش های عمده محسوب می گردد که ضرورت به تلاش های زیاد دارد.

-آمر پروگرام دهه بین المللی آب ملل متحد UNW-DPC ابراز داشت که موضوع روز بین المللی آب سال 2011 (22 مارچ) عبارت از آب و انکشاف شهرها نامگذاری شده است و همچنان از کنفرانس منطقوی که در ارتباط همکاری های منطقوی در مورد آب که محور اصلی آن را کشور افغانستان تشکیل می دهد، یاد دهانی به عمل آورد و تقاضای اشتراک فعال در این کنفرانس را کرد. وی گفت که قرار است این کنفرانس به کمک پروگرام دهه آب ملل متحد و انستیتوت شرق وغرب که یک انستیتوت تحقیقاتی و مستقل می باشد در 13 و 14 جولای در شهر بُن جمهوری المان در مقر دفتر پروگرام ارتقای ظرفیت دهه آب ملل متحد دایر گردد.

پیشنهاد گردید تا یک جایزه توسط مرکز منطقوی مدیریت آب شهری در نظر گرفته شود تا برای متخصصین که کار ارزشمند را در بخش آب انجام میدهند، بعد از ارزیابی توزیع گردد. البته هر کشور عضو مرکز کاندیدان را برای این مرکز معرفی نمایند و بعد از ارزیابی افراد شایسته انتخاب گردند. قرار شد که این موضوع در هشتمین جلسه شورای حکام مورد بررسی قرار گیرد. -نماینده انستیوت آموزشی آب یونسکو– هالندUnesco IHE ابراز داشت که این مرکز تحصیلی آماده پذیرش محصلین از کشور های مختلف در بخش آب برای درجه های ماستری و دکتورا می باشد. همچنان این انستیتوت یکتعداد کارهای تحقیقاتی را در بخش آب انجام می دهد که عبارتند از تحقیق روی دلتای دریای میکانگ، جمع آوری و استفاده از آب باران و تحلیل اقتصادی آن، استفاده از آب های یکبار مصرف شده به مقاصد زراعتی و استفاده در کمود های تشناب ها و دیگر مسایل تحقیقاتی به خاطر تحقق بخشیدن اهداف هزاره در بخش آب.

-آمر دفتر منطقوی یونسکوی ملل متحد از کار بالای فرهنگ و کلچر آب معلومات ارائه نمود و گفت که این دفتر قرار است کار های در زمینه تعلیم و تربیه در مکاتب و موسسات تعلیمی در ارتباط به آب انجام دهد و موضوعات مرتبط را در مفردات درسی شامل سازند. هکذا در ارتباط به آموزش آموزگاران و نشر و طبع نشریه ها سخن گفت.

سرپرست وزارت انرژی و آب در جریان این کنفرانس با جلالتمآب آقای احمدی نژاد رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران، جلالتمآب آقای مجید نامجو وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران. همچنان با بعضی از اشتراک کننده گان دیگردر این کنفرانس ملاقات نمودند.

متن بیانیه جلالتمآب محترم الحاج محمد اسمعیل وزیر انرژی و آب جمهوری اسلامی افغانستان در هفتمین جلسه شورای حکام مرکز منطقوی آب شهری تحت چتر دفتر یونسکو 15- 16 ثور سال 1389 مطابق 5- 6 ماه می سال 2010 عیسوی شهر تهران – ایران

بسم الله الرحمن الرحیم

قال الله تعالی فی کتاب الکریم : " کلو و اشربو و لا تصرفو" (صدق الله العظیم)

جلالتمآب جناب آقای مجید نامجو وزیر انرژی جمهوری اسلامی ایران و رئیس مرکز منطقوی آب شهری، جلالتمآب محترم ..... ، محترم آقای کوینلی آن آمر و سفیر منطقوی یونسکو، جلالتمآبان، خواهران و برادران السلام علیکم ورحمة الله و برکاته!

مسرورم که در هفتمین جلسه هیأت رهبری مرکز منطقوی آب شهری اشتراک می نمایم و کار کردهای این مرکز را در طول یک سال که گذشت ارزیابی می نمائیم.

طوری که مبرهن و آشکار است مقدار آب در کره زمین در جریان میلیون ها سال یکسان باقی مانده است اما برخلاف مقدار استفاده از آب در چند دهه گذشته به صورت سرسام آور در حال افزایش است. این افزایش به علت ازدیاد نفوس و رفع ضروریات آنها می باشد. با ازدیاد تقاضا به آب و کمبود منابع آب شیرین پیش بینی می گردد که در آینده نزدیک در حدود تقریبأ نصف نفوس جهان در کشورهای با بحران آب زندگی خواهند کرد. آمار نشان می دهد که همین اکنون بیشتر از یک میلیارد نفر دسترسی به آب مشروب صحی و بیشتراز دونیم میلیارد بدون بهداشت کافی می باشند.

در چند دهه اخیر تغیر اقلیم در جهان خصوصأ در منطقه، شرایط را وخیم تر ساخته و اثرات منفی آن در نواحی با اقلیم خشک و نیمه خشک محسوس تر می باشد. طغیانی شدن دریا ها در اوایل بهار و کاهش مقدار جریان در اوایل تابستان به خصوص زمانی که ما به آب بیشترین نیاز در بخش زراعت داریم، از جمله ویژه گی ها تغیر اقلیم در منطقه است که از آن می توان به وضاحت تغیر رژیم دریاها را احساس کرد.

افزایش نفوس درافغانستان و به خصوص تمرکز بیشتر نفوس در شهر های بزرگ کشور به علت های مختلف از قبیل کمبود سرمایه گذاری در سکتورهای منابع آبی و زراعت جهت استفاده از پوتانسیل های موجود در آنها به خاطر جذب افراد بیشتر و عدم موجودیت اشتغال بدیل غیر از زراعت در دهات، شرایط خیلی ناگواری را بوجود آورده است. کمبود آب آشامیدنی و رهایشی و عدم موجود یت بهداشت مناسب در اکثر شهرها به مشاهده می رسد.

افغانستان از لحاظ شاخص انکشاف بشری، در فهرست یکصد وهفتاد وچهارم کشورهای جهان، پایین تر از همسایه ها درجه بندی گردیده است. اوسط طول عمر در کشور از 45 الی 47 سال می باشد که در حدود 20 سال از کشور های همسایه ایران و پاکستان و در حدود 6.1 سال کمتر از اوسط طول عمر در کشور های تحت انکشاف براورد گردیده است. در کشور در حدود 22 فیصد مرگ و میر اطفال کمتر از 5 سال ناشی از آلوده گی آب وهوا و عدم موجودیت بهداشت مناسب میباشد. شایان ذکر است که در سال 2008 صرف 23 فیصد نفوس کشور به آب مشروب صحی دسترسی داشتند.

باید متذکر شد که در طول چند سال گذشته در اثر سعی و تلاش تعداد مرگ ومیر کودکان کمتر ازسنین 5 سال از 165 نفر در هر هزار به 129 نفر در هزارتنزیل یافته است. هکذا ارقام و آمار نشان می دهد که عاید سرانه در کشور در سال 2002 در حدود 180 دالر و در سال 2009 بالغ بر 480 دالر تخمین شده است، خط فقر در سال 2008 در حدود 42 فیصد و در سا ل 2009 بالغ بر 36 فیصد گردیده است.

مطابق اهداف انکشافی هزاره الی سال 2020 در حدود 50 فیصد نفوس باید به آب مشروب صحی دسترسی پیدا نمایند و از ین طریق تعداد مرگ ومیر در کودکان میتواند در حدود 50 فیصد کاهش یابد. ما در تلاش هستیم تا با انکشاف منابع آبی کشور و تأمین آب مورد نیاز شهرها و دهات به این اهداف نایل گردیم.

در طول چند سال گذشته دست آورد های خوبی در بخش آب بدست آمده است. قانون جدید آب و قانون محیط زیست و دیگر قوانین در ارتباط به منابع طبیعی درکشور نافذ گردیده و پالیسی ها، استراتیژی ها و مقرره های مناسب به خاطر مدیریت و انکشاف منابع آبی تهیه و ترتیب شده است. در قانون جدید آب روش مدیریت جامع و همه جانبه منابع آبی، روش حوزه دریائی، اشتراک سهم داران و استفاده کننده گان آب در اخذ تصامیم و شناسائی محیط زیست منحیث یکی از استفاده کننده گان آب مورد قبول قرار گرفته است. نهاد های مرتبط به منابع آبی در کشور تقویت گردیده اند و فعالیت ها از مرحله بازسازی به مرحله انکشاف در حال تغیر و گذار است. در کشور به تعداد 105 ایستگاه هایدرولوژیکی تا اکنون نصب گردیده است که در مدیریت درست منابع آبی نقش عمده را ایفأ می نمایند. تلاش جهت نصب تعداد بیشتر از استیشن های هایدرولوژیکی و استیشن های برف سنج و هواشناسی جهت تعین ذخایر آبی کشور جریان دارد و امیدواریم تا در طی چند سال آینده تعداد ستیشن های هایدرولوژی تا الی 200 عدد و استیشن های برف سنج الی 30 عدد و هواشناسی الی 26 عدد افزایش یابد.

اولین الویت در سکتور آب به تآمین آب آشامیدنی صحی در شهر و قصبات کشور داده شده است و تأمین آب آشامیدنی برای شهرهای بزرگ یکی از اهداف اساسی دولت می باشد. فعالیت های در این زمینه در قریه جات و شهر های کشورانجام یافته چنانچه در بعضی از شهر ها آب مورد ضرورت اهالی از طریق شبکه های آبرسانی تأمین گردیده است، اما هنوز هم لازم است تا کار های خیلی زیادی برای تأمین آب آشامیدنی و فراهم آوری بهداشت مناسب صورت گیرد.

پروژه تآمین آب آشامیدنی اندخوی از جمله پروژه های عمده تأمین آب آشامیدنی برای شهرها و دهات کشور به شمار می رود که آب مورد ضرورت را از فاصله بیشتر از 90 کیلو متر تأمین می نماید. کار ساختمان این پروژه درحال تکمیل شدن است. با تکمیل آن برای اولین بار آب مشروب صحی در این منطقه تأمین می شود.

یکتعداد کارها جهت بازسازی سیستم های موجود آبرسانی و تمدید شبکه های جدید در شهر کابل صورت گرفته است که البته بسنده نمی باشد. مطابق پیش بینی ها قرار است در سال 2030 مقدار ضرورت آب در شهر کابل در حدود 300 میلیون مترمکعب برای نفوس تخمینا 7 میلیون نفر، بالغ گردد. جهت تأمین آب مورد ضرورت شهر کابل در پهلوی انکشاف منابع آبی زیرزمینی در نظر است تا از منابع ابهای سطحی استفاده اعظمی به عمل آید. جهت نایل آمدن به این هدف ساختمان بند ذخیره وی شاتوت در میان مدت در نظر گرفته شده است. مطالعات امکان سنجی این بند در حال تکمیل شدن است و انشآ الله اعمار آن در آینده نزدیک بعد از فراهم آوری بودجه مورد ضرورت آغاز یابد. بند شاتوت می تواند برای 2.2 میلیون نفوس شهر کابل آب مشروب را تأمین نماید. در دراز مدت بند ذخیره گلبهار که در بالای دریای پنجشیر موقعیت دارد، آب مشروب را برای شهر کابل تأمین خواهد نمود. کار مطالعات امکان سنجی این بند تحت کار بوده و قرار است در آینده نزدیک تکمیل شود.

به همین گونه کار جهت تأمین آب آشامیدنی شهر های دیگر کشور با استفاده از منابع زیر زمینی و سطحی تحت پلان و کار قرار دارد. امید واریم تا این کمبود طی چند سال آینده با کمک دوستان رفع گردد.

باید گفت که در سال گذشته فعالیت مرکز منطقوی آب شهری در افغانستان چندان قابل دید نبود و تنها در بخش های آموزشی فعالیت هائی به نظر می رسید. امیدواریم که در پلانهای سال جاری این مرکز، افغانستان بتواند از این فعالیت ها مانند سال های گذشته بهره مند گردد. قابل ذکر می دانم که ضرورت بازسازی، تقویت نهاد ها و انکشاف منابع آبی در افغانستان نظر به سایر کشور شامل این مرکز منطقوی بیشتر می باشد و توجه بیشتر شمایان را خواستار است.

در سال که گذشت کمیته ملی هایدرولوژی کشور توانسته تا یکتعداد ورکشاپها و سیمینارهای آموزشی را تدویر نمایند و اعضای کمیته و متخصصین دیگر وزارت انرژی اب از طریق این کمیته به ورکشاپهای بین المللی معرفی و سهم فعال گرفته اند و از اندوخته های آنها انجنیران و متخصصین دیگر مستفید شده اند. هکذا یک تعداد مقاله ها و نوشته ها در مورد وضع کاریزها در افغانستان، پلان اماده گی با حوادث، منجمنت آب در مناطق روستائی و پالیسی های پیشنهادی در مورد مدیریت سیلابها توسط اعضای کمیته تهیه و ترتیب شده است. البته ما این فعالیت ها را بسنده نمی دانیم و از دفتر منطقوی یونسکو و مرکز منطقوی آب شهری تقاضا می نمائیم تا کمیته ملی هایدرولوژی کشور را کمک تخنیکی و مالی مستقیم نمایند.

در خاتمه باید گفت که کارهای انجام یافته در طول سال گذشته توسط این مرکز قابل قدر بوده و به نظر ما مثبت ارزیابی و تمدید آن برای یکدوره دیگر پیشنهاد می گردد.

با اغتنام فرصت یکبار دیگر سپاس و امتنان خویش را به دفتر منطقوی یونسکو و مرکز منطقوی آب شهری به خاطر همکاری و حمایت از سکتور آب در افغانستان اظهار می دارم و بدینوسیله توجه بیشتر این دو ارگان را در قسمت بازسازی و انکشاف سکتور آب در کشور خواهانم.

با عرض حُرمت

الحاج محمد اسمعیل

سرپرست وزارت انرژی و آب

اهداف سفر

1. اشتراک در هفتمین جلسه شورای حکام مرکز منطقوی مدیریت آب شهری تحت چتر دفتر یونسکوی ملل متحد (سازمان تعلیمی، علمی و فرهنگی ملل متحد).

2. امضای ضمیمه قرارداد برق رسانی از کشور اسلامی ایران به ولایات هم سرحد کشور (هرات و نیمروز) و تعین قیمت برق.

3. تأمین برق مورد ضرورت ولایت فراه و قریه جات که در نوار سرحد قرار دارند از طریق کشور ایران.

نتایج و دست آورد ها

1. در هفتمین جلسه شورای حکام مرکز منطقوی مدیریت آب شهری اشتراک به عمل آمد. در جریان جلسه روی کار کردهای این مرکز صحبت ها و تحلیل ها انجام یافت. در جریان جلسه راپور کاری مرکز و ضرورت های کشورهای عضوی این مرکز در بخش آب و تحکیم روابط بین این مرکز، یونسکو و کمیته ملی هایدرولوژی کشورهای عضو تأکید به عمل آمد. در ضمن بیانیه ای که در این جلسه توسط بنده ارائه گردید روی ضرورت ها و چالش ها در سکتور آب کشور بحث به عمل و از این مرکز که بیشتر در ارتقای ظرفیت سکتور آب کار می نماید، تقاضا صورت گرفت تا توجه بیشتر در این عرصه با کشور افغانستان داشته باشند زیرا افغانستان نظر به همه کشور های منطقه بیشترین توجه را خواستار است. این مسأله مورد تأئید همه شاملین جلسه از کشور های مختلف قرار گرفت. جهت معلومات بیشتر به ضمیمه این راپور مراجعه فرمائید.

2. در جلسه شورای حکام مرکز منطقوی پیشنهاد گردید تا کشور افغانستان میزبانی هشتمین جلسه این شورا را در ماه ثور سال آینده 1390 بدوش گیرد که موضوع مورد قبول طرف افغانستان قرار گرفت و تأئید همۀ اشتراک کننده گان را باخود داشت. لازم دانسته می شود تا در زمینه آماده گی های لازم تدارکاتی و مالی از همین اکنون اتخاذ گردد.

3. امضای ضمیمه قرارداد تأمین برق از کشور ایران و افغانستان بعد از جر وبحث های خیلی زیاد.

4. .جلب همکاری کشور ایران جهت تأمین برق ولایت فراه، قریه جات نوار مرزی و نصب ترانسفارمر های تقویتی در سب ستیشن شهر هرات

5. جلب همکاری کشور ایران در آموزش انجنیران و تکنیشن های افغانی در بخش تحقیقات آب در داخل و خارج کشور و تجهیز لابراتوار مرکز تحقیقات آب وزارت انرژی و آب.

این ملاقات مدت نیم ساعت را در بر گرفت و در جریان آن با بسیار علاقه مندی و حسن نیت روی نکات و موضوعات ذیعلاقه ذیل صحبت به عمل آمد: 1. رسانیدن سلامها و احترامات قلبی جلالتمآب رئیس جمهور افغانستان برای جلالتمآب رئیس جمهور ایران،

2. تأکید روی تحکیم بیشتر روابط دوستانه، تاریخی و مشترک میان دو کشور همسایه،

3. صحبت در مورد تأمین برق مورد ضرورت برای ولایت فراه که از جانب کشور دوست پذیرفته شد و مورد تأئید قرار گرفت. رئیس جمهور ایران برای وزارت نیروی ایران هدایت فرمودند تا هر چه عاجل در تأمین برق مورد ضرورت این ولایت اقدام عملی صورت گیرد.

4. تقاضا برای کمک بیشتر کشور ایران در قسمت بازسازی و انکشاف افغانستان.

ملاقات با وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران آقای مجید نامجو

در زمان ملاقات با آقای وزیر نیروی ایران که در وزارت نیروی ایران صورت گرفت، روی مسأله توافقات دو کشور در ارتباط به تمدید قرار داد برق از جمهوری اسلامی ایران به ولایات هم سرحد با این جمهوری و مسایل آموزش انجنیران افغانی در بخش آب و هم تجهیز مرکز تحقیقات آب در وزارت انرژی و آب در مرکز این وزارت و دیگر مسایل ذیعلاقه صحبت به عمل آمد. روی مسأله قیمت برق وارداتی صحبت های زیادی صورت گرفت و بعد از چانه زنی های خیلی زیاد و صحبت تیلفونی و مشوره با مسؤلین و متخصصین برق در کابل و هرات، قیمت برق وارداتی الی سال 1394 نهائی ساخته شد و ضمیمه این قرارداد به امضأ رسید که در ضم این راپور گنجانیده شده است.

در این جلسه نماینده گان به سطح وزار، معینان و سکرترهای آب و منابع آبی کشورهای ایران، عمان، هندوستان، جرمنی، سوریه، کویت، تاجکستان، بنگله دیش، لبنان، مصر، بحرین، عراق و زمبابوی و نماینده گان سازمانهای بین المللی از قبیل یونسکو ملل متحد Unesco ، پروگرام بین المللی هایدرولوژی IHP- Unesco ، سازمان مسکن ملل متحد UNHABITAT، پروگرام ارتقای ظرفیت دهۀ آب ملل متحد UNW-DPC، اتحادیه بین المللی آب IWA، پوهنتون واخیننگ هالند Wageningen UR، انستیتوت آموزشی آب یونسکو IHE Unesco در هالند و پوهنتون کلیفورنیا بخش CHRS اشتراک داشتند و نظریات شان را در مورد کار کردهای این مرکز و مشکلات در سکتور آب را مطرح نمودند. لازم به تذکر است که کشور های عراق، زمبابوی و بحرین و همچنان دفاتر UNHABITAT و CHRS جدیدآ در این مرکز بعد از رأی گیری علنی در جریان کار هفتمین شورای حکام منحیث اعضای جدید مورد پذیرش قرار گرفتند.

در این جلسه هیات افغانی به اشتراک محترم الحاج محمد اسماعیل سرپرست وزارت انرژی و آب، محترم عبدالقیوم سلیمانی، دیپلومات جنرال قونسلگری افغانستان در شهر مشهد، محترم انجنیر سیدشریف شُبیر، مشاور وزارت انرژی و آب و انجنیر ارشد.FAO

-در جلسه مطابق اجندای قبلآ تهیه شده مسؤل دفتر منطقوی یونسکو صحبت به عمل آورد و گفت که آب از جمله الویت الویت ها می باشد و در ملل متحد از جمله یکی از اجندای های با اهمیت تلقی می گردد. استفاده مؤثر از آب، آلوده گی آب، بهداشت و عدالت در استفاده از آب از جمله مسایل عمده محسوب می شوند که باید به آنها توجه مبذول داشت. اخیرأ مرکز بین المللی خشکسالی در ایران ایجاد شده است که در آن روی مسایل مربوط به آب و مشکلات آن، تغیر اقلیم و اثرات منفی آن و آب و چالش های منطقوی کار و فعالیت می نماید.

-مسؤل مرکز منطقوی مدیریت آب شهری روی فعالیت های سال گذشته این مرکز گذارش مفصلی تخنیکی و مالی ارائه نمود که بعد از شنیدن نظریات نماینده های هر کشور و سازمان عضو مورد تأئید قرار گرفت. هکذا در مورد پلانهای سال آینده که شامل تدویر نمودن کنفرانسها، سیمینارها و دوره های آموزشی می باشد، صحبت های همه جانبه انجام یافت و پلان تهیه شده تأئید گردید.

-در ارتباط به محل تدویر هشتمین جلسه شورای حکام مرکز منطقوی از طرف مسؤل پروگرام ارتقای ظرفیت دهۀ آب ملل متحد UNW-DPC پیشنهاد گردید تا کشور افغانستان میزبانی این جلسه را در سال آینده، اغلبأ در ماه ثورسال 1389، به عهده گیرد که مورد قبول کشور افغانستان و تأئید همه اشتراک کننده گان قرار گرفت.

ریس هیات افغانی محترم الحاج محمد اسماعیل سرپرست وزارت انرژی و آب بیانه خویش را ابراز داشتند که در اخیر این گزارش خدمت خواننده گان محترم تقدیم میگردد.

-در جلسه، روی موضوع ارتقای ظرفیت و همکاری های بیشتر این مرکز و دفتر منطقوی یونسکو با کشور افغانستان تأکید به عمل آمد و فعالیت های این دو ارگان در کشور به خصوص در سال گذشته خیلی نا چیز و نا کافی خوانده شد. از گرداننده گان مرکزمنطقوی و یونسکو تقاضا به عمل آمد تا فعالیت های بیشتر به خاطر ارتقای ظرفیت متخصصین کشور در بخش آب در پلان کاری سال آینده مد نظر گرفته شود.

-نماینده های کشورها و سازمانهای اشتراک کننده روی فعالیت های شان در سکتور آب گذارش دادند و نیز روی معضلات و چالش های این سکتور در داخل کشورها و خارج از آن بحث و گفتگو به عمل آمد.

-نماینده تاجکستان از تدویر کنفرانس آب به خاطر حیات در این کشور در آینده نزدیک اطلاع داد و خواستار اشتراک نماینده های کشورهای شامل این مرکز منطقوی در این کنفرانس شد. -نماینده ایران از بارنده گی های کافی امسال در این کشور خبر داد و هم تأکید روی موضوعات استفاده مؤثر از آب و همکاری های منطقوی به عمل آورد. همچنان ابراز گردید که ایران با تمام کشور های همسایه همکاری و هم آهنگی خوب در زمینه آب دارد. هکذا گفته شد که تا کنون به تعداد 100 بند بزرگ آبی در این کشور اعمار گردیده، به تعداد 110 بند در تحت ساختمان قرار دارد و به تعداد 175 بند دیگر در مرحله دیزاین ومطالعه قرار دارد و مطابق پلان قبلآ طرح شده قرار است الی ختم دوره ریاست جمهوری کنونی 500 هزار هکتار زمین جدید تحت آبیاری قرار گیرد. طرف ایران پیشنهاد کرد تا یک کمیسیون در ارتباط به تغیر اقلیم در جهان ایجاد گردد و در زمان های معین کنفرانس های انترنتی در زمینه دایر شود.

-کشور عمان بعد از ارائه گذارش، آماده گی کشورش را به خاطر تدویر دو کنفرانس منطقوی در مورد آب در اخیر سال جاری و اوائل سال 2011 ابلاغ نمود. -کشور سوریه از تغیر اقلیم در منطقه، مشکلات و چالش های موجود در این کشور از قبیل آلوده شدن آبهای زیرزمینی توسط نایتریت و مشکلات در ارتفاعات گولان را یاد آوری نمود. -کشور بحرین ابراز نمود که یگانه منبع آبی در این کشور منابع زیرزمینی می باشد و شور بودن این منبع نیز یکی از چالش های عمده محسوب می گردد که ضرورت به تلاش های زیاد دارد.

-آمر پروگرام دهه بین المللی آب ملل متحد UNW-DPC ابراز داشت که موضوع روز بین المللی آب سال 2011 (22 مارچ) عبارت از آب و انکشاف شهرها نامگذاری شده است و همچنان از کنفرانس منطقوی که در ارتباط همکاری های منطقوی در مورد آب که محور اصلی آن را کشور افغانستان تشکیل می دهد، یاد دهانی به عمل آورد و تقاضای اشتراک فعال در این کنفرانس را کرد. وی گفت که قرار است این کنفرانس به کمک پروگرام دهه آب ملل متحد و انستیتوت شرق وغرب که یک انستیتوت تحقیقاتی و مستقل می باشد در 13 و 14 جولای در شهر بُن جمهوری المان در مقر دفتر پروگرام ارتقای ظرفیت دهه آب ملل متحد دایر گردد.

پیشنهاد گردید تا یک جایزه توسط مرکز منطقوی مدیریت آب شهری در نظر گرفته شود تا برای متخصصین که کار ارزشمند را در بخش آب انجام میدهند، بعد از ارزیابی توزیع گردد. البته هر کشور عضو مرکز کاندیدان را برای این مرکز معرفی نمایند و بعد از ارزیابی افراد شایسته انتخاب گردند. قرار شد که این موضوع در هشتمین جلسه شورای حکام مورد بررسی قرار گیرد. -نماینده انستیوت آموزشی آب یونسکو– هالندUnesco IHE ابراز داشت که این مرکز تحصیلی آماده پذیرش محصلین از کشور های مختلف در بخش آب برای درجه های ماستری و دکتورا می باشد. همچنان این انستیتوت یکتعداد کارهای تحقیقاتی را در بخش آب انجام می دهد که عبارتند از تحقیق روی دلتای دریای میکانگ، جمع آوری و استفاده از آب باران و تحلیل اقتصادی آن، استفاده از آب های یکبار مصرف شده به مقاصد زراعتی و استفاده در کمود های تشناب ها و دیگر مسایل تحقیقاتی به خاطر تحقق بخشیدن اهداف هزاره در بخش آب.

-آمر دفتر منطقوی یونسکوی ملل متحد از کار بالای فرهنگ و کلچر آب معلومات ارائه نمود و گفت که این دفتر قرار است کار های در زمینه تعلیم و تربیه در مکاتب و موسسات تعلیمی در ارتباط به آب انجام دهد و موضوعات مرتبط را در مفردات درسی شامل سازند. هکذا در ارتباط به آموزش آموزگاران و نشر و طبع نشریه ها سخن گفت.

سرپرست وزارت انرژی و آب در جریان این کنفرانس با جلالتمآب آقای احمدی نژاد رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران، جلالتمآب آقای مجید نامجو وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران. همچنان با بعضی از اشتراک کننده گان دیگردر این کنفرانس ملاقات نمودند.

متن بیانیه جلالتمآب محترم الحاج محمد اسمعیل وزیر انرژی و آب جمهوری اسلامی افغانستان در هفتمین جلسه شورای حکام مرکز منطقوی آب شهری تحت چتر دفتر یونسکو 15- 16 ثور سال 1389 مطابق 5- 6 ماه می سال 2010 عیسوی شهر تهران – ایران

بسم الله الرحمن الرحیم

قال الله تعالی فی کتاب الکریم : " کلو و اشربو و لا تصرفو" (صدق الله العظیم)

جلالتمآب جناب آقای مجید نامجو وزیر انرژی جمهوری اسلامی ایران و رئیس مرکز منطقوی آب شهری، جلالتمآب محترم ..... ، محترم آقای کوینلی آن آمر و سفیر منطقوی یونسکو، جلالتمآبان، خواهران و برادران السلام علیکم ورحمة الله و برکاته!

مسرورم که در هفتمین جلسه هیأت رهبری مرکز منطقوی آب شهری اشتراک می نمایم و کار کردهای این مرکز را در طول یک سال که گذشت ارزیابی می نمائیم.

طوری که مبرهن و آشکار است مقدار آب در کره زمین در جریان میلیون ها سال یکسان باقی مانده است اما برخلاف مقدار استفاده از آب در چند دهه گذشته به صورت سرسام آور در حال افزایش است. این افزایش به علت ازدیاد نفوس و رفع ضروریات آنها می باشد. با ازدیاد تقاضا به آب و کمبود منابع آب شیرین پیش بینی می گردد که در آینده نزدیک در حدود تقریبأ نصف نفوس جهان در کشورهای با بحران آب زندگی خواهند کرد. آمار نشان می دهد که همین اکنون بیشتر از یک میلیارد نفر دسترسی به آب مشروب صحی و بیشتراز دونیم میلیارد بدون بهداشت کافی می باشند.

در چند دهه اخیر تغیر اقلیم در جهان خصوصأ در منطقه، شرایط را وخیم تر ساخته و اثرات منفی آن در نواحی با اقلیم خشک و نیمه خشک محسوس تر می باشد. طغیانی شدن دریا ها در اوایل بهار و کاهش مقدار جریان در اوایل تابستان به خصوص زمانی که ما به آب بیشترین نیاز در بخش زراعت داریم، از جمله ویژه گی ها تغیر اقلیم در منطقه است که از آن می توان به وضاحت تغیر رژیم دریاها را احساس کرد.

افزایش نفوس درافغانستان و به خصوص تمرکز بیشتر نفوس در شهر های بزرگ کشور به علت های مختلف از قبیل کمبود سرمایه گذاری در سکتورهای منابع آبی و زراعت جهت استفاده از پوتانسیل های موجود در آنها به خاطر جذب افراد بیشتر و عدم موجودیت اشتغال بدیل غیر از زراعت در دهات، شرایط خیلی ناگواری را بوجود آورده است. کمبود آب آشامیدنی و رهایشی و عدم موجود یت بهداشت مناسب در اکثر شهرها به مشاهده می رسد.

افغانستان از لحاظ شاخص انکشاف بشری، در فهرست یکصد وهفتاد وچهارم کشورهای جهان، پایین تر از همسایه ها درجه بندی گردیده است. اوسط طول عمر در کشور از 45 الی 47 سال می باشد که در حدود 20 سال از کشور های همسایه ایران و پاکستان و در حدود 6.1 سال کمتر از اوسط طول عمر در کشور های تحت انکشاف براورد گردیده است. در کشور در حدود 22 فیصد مرگ و میر اطفال کمتر از 5 سال ناشی از آلوده گی آب وهوا و عدم موجودیت بهداشت مناسب میباشد. شایان ذکر است که در سال 2008 صرف 23 فیصد نفوس کشور به آب مشروب صحی دسترسی داشتند.

باید متذکر شد که در طول چند سال گذشته در اثر سعی و تلاش تعداد مرگ ومیر کودکان کمتر ازسنین 5 سال از 165 نفر در هر هزار به 129 نفر در هزارتنزیل یافته است. هکذا ارقام و آمار نشان می دهد که عاید سرانه در کشور در سال 2002 در حدود 180 دالر و در سال 2009 بالغ بر 480 دالر تخمین شده است، خط فقر در سال 2008 در حدود 42 فیصد و در سا ل 2009 بالغ بر 36 فیصد گردیده است.

مطابق اهداف انکشافی هزاره الی سال 2020 در حدود 50 فیصد نفوس باید به آب مشروب صحی دسترسی پیدا نمایند و از ین طریق تعداد مرگ ومیر در کودکان میتواند در حدود 50 فیصد کاهش یابد. ما در تلاش هستیم تا با انکشاف منابع آبی کشور و تأمین آب مورد نیاز شهرها و دهات به این اهداف نایل گردیم.

در طول چند سال گذشته دست آورد های خوبی در بخش آب بدست آمده است. قانون جدید آب و قانون محیط زیست و دیگر قوانین در ارتباط به منابع طبیعی درکشور نافذ گردیده و پالیسی ها، استراتیژی ها و مقرره های مناسب به خاطر مدیریت و انکشاف منابع آبی تهیه و ترتیب شده است. در قانون جدید آب روش مدیریت جامع و همه جانبه منابع آبی، روش حوزه دریائی، اشتراک سهم داران و استفاده کننده گان آب در اخذ تصامیم و شناسائی محیط زیست منحیث یکی از استفاده کننده گان آب مورد قبول قرار گرفته است. نهاد های مرتبط به منابع آبی در کشور تقویت گردیده اند و فعالیت ها از مرحله بازسازی به مرحله انکشاف در حال تغیر و گذار است. در کشور به تعداد 105 ایستگاه هایدرولوژیکی تا اکنون نصب گردیده است که در مدیریت درست منابع آبی نقش عمده را ایفأ می نمایند. تلاش جهت نصب تعداد بیشتر از استیشن های هایدرولوژیکی و استیشن های برف سنج و هواشناسی جهت تعین ذخایر آبی کشور جریان دارد و امیدواریم تا در طی چند سال آینده تعداد ستیشن های هایدرولوژی تا الی 200 عدد و استیشن های برف سنج الی 30 عدد و هواشناسی الی 26 عدد افزایش یابد.

اولین الویت در سکتور آب به تآمین آب آشامیدنی صحی در شهر و قصبات کشور داده شده است و تأمین آب آشامیدنی برای شهرهای بزرگ یکی از اهداف اساسی دولت می باشد. فعالیت های در این زمینه در قریه جات و شهر های کشورانجام یافته چنانچه در بعضی از شهر ها آب مورد ضرورت اهالی از طریق شبکه های آبرسانی تأمین گردیده است، اما هنوز هم لازم است تا کار های خیلی زیادی برای تأمین آب آشامیدنی و فراهم آوری بهداشت مناسب صورت گیرد.

پروژه تآمین آب آشامیدنی اندخوی از جمله پروژه های عمده تأمین آب آشامیدنی برای شهرها و دهات کشور به شمار می رود که آب مورد ضرورت را از فاصله بیشتر از 90 کیلو متر تأمین می نماید. کار ساختمان این پروژه درحال تکمیل شدن است. با تکمیل آن برای اولین بار آب مشروب صحی در این منطقه تأمین می شود.

یکتعداد کارها جهت بازسازی سیستم های موجود آبرسانی و تمدید شبکه های جدید در شهر کابل صورت گرفته است که البته بسنده نمی باشد. مطابق پیش بینی ها قرار است در سال 2030 مقدار ضرورت آب در شهر کابل در حدود 300 میلیون مترمکعب برای نفوس تخمینا 7 میلیون نفر، بالغ گردد. جهت تأمین آب مورد ضرورت شهر کابل در پهلوی انکشاف منابع آبی زیرزمینی در نظر است تا از منابع ابهای سطحی استفاده اعظمی به عمل آید. جهت نایل آمدن به این هدف ساختمان بند ذخیره وی شاتوت در میان مدت در نظر گرفته شده است. مطالعات امکان سنجی این بند در حال تکمیل شدن است و انشآ الله اعمار آن در آینده نزدیک بعد از فراهم آوری بودجه مورد ضرورت آغاز یابد. بند شاتوت می تواند برای 2.2 میلیون نفوس شهر کابل آب مشروب را تأمین نماید. در دراز مدت بند ذخیره گلبهار که در بالای دریای پنجشیر موقعیت دارد، آب مشروب را برای شهر کابل تأمین خواهد نمود. کار مطالعات امکان سنجی این بند تحت کار بوده و قرار است در آینده نزدیک تکمیل شود.

به همین گونه کار جهت تأمین آب آشامیدنی شهر های دیگر کشور با استفاده از منابع زیر زمینی و سطحی تحت پلان و کار قرار دارد. امید واریم تا این کمبود طی چند سال آینده با کمک دوستان رفع گردد.

باید گفت که در سال گذشته فعالیت مرکز منطقوی آب شهری در افغانستان چندان قابل دید نبود و تنها در بخش های آموزشی فعالیت هائی به نظر می رسید. امیدواریم که در پلانهای سال جاری این مرکز، افغانستان بتواند از این فعالیت ها مانند سال های گذشته بهره مند گردد. قابل ذکر می دانم که ضرورت بازسازی، تقویت نهاد ها و انکشاف منابع آبی در افغانستان نظر به سایر کشور شامل این مرکز منطقوی بیشتر می باشد و توجه بیشتر شمایان را خواستار است.

در سال که گذشت کمیته ملی هایدرولوژی کشور توانسته تا یکتعداد ورکشاپها و سیمینارهای آموزشی را تدویر نمایند و اعضای کمیته و متخصصین دیگر وزارت انرژی اب از طریق این کمیته به ورکشاپهای بین المللی معرفی و سهم فعال گرفته اند و از اندوخته های آنها انجنیران و متخصصین دیگر مستفید شده اند. هکذا یک تعداد مقاله ها و نوشته ها در مورد وضع کاریزها در افغانستان، پلان اماده گی با حوادث، منجمنت آب در مناطق روستائی و پالیسی های پیشنهادی در مورد مدیریت سیلابها توسط اعضای کمیته تهیه و ترتیب شده است. البته ما این فعالیت ها را بسنده نمی دانیم و از دفتر منطقوی یونسکو و مرکز منطقوی آب شهری تقاضا می نمائیم تا کمیته ملی هایدرولوژی کشور را کمک تخنیکی و مالی مستقیم نمایند.

در خاتمه باید گفت که کارهای انجام یافته در طول سال گذشته توسط این مرکز قابل قدر بوده و به نظر ما مثبت ارزیابی و تمدید آن برای یکدوره دیگر پیشنهاد می گردد.

با اغتنام فرصت یکبار دیگر سپاس و امتنان خویش را به دفتر منطقوی یونسکو و مرکز منطقوی آب شهری به خاطر همکاری و حمایت از سکتور آب در افغانستان اظهار می دارم و بدینوسیله توجه بیشتر این دو ارگان را در قسمت بازسازی و انکشاف سکتور آب در کشور خواهانم.

با عرض حُرمت

الحاج محمد اسمعیل

سرپرست وزارت انرژی و آب