علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب کار طرح و ساخت بند دهنه دره ولایت فاریاب را افتتاح کرد.

علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب کار طرح و ساخت بند دهنه دره ولایت فاریاب را افتتاح کرد.

وزارت انرژی و آب با توجه به اهمیت بند سازی و مدیریت آبهای کشور توجه ویژه ای برای ساخت بند ها و مدیریت امور آنها مبذول داشته است.

از این رو مقام های بلند پایه وزارت انرژی و آب پیشرفت امور بند ها را خود همه روزه تعقیب می کنند. به همین روی علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب به تعقیب نشست های پیگیر روی امور دیزاین و ساختمان بند دهنه دره در ولایت فاریاب امروز به ساحه این بند در ولسوالی پشتون کوت سفر نموده و ساخت این بند را افتتاح کرده است.

آقای عثمانی که در این سفر با هیات بلندپایه تخنیکی از وزارت انرژی و آب و نیز مقام های محلی همراهی می شد کار دیزاین و ساختمان این بند را افتتاح نمود.

قرارداد دیزاین و ساختمان بند دهنه دره 5 و نیم ماه پیش در ارگ ریاست جمهوری میان وزارت انرژی و آب و کنسرسیوم کمپنی های سازنده این بند به امضا رسید.

پس از آن نشست های زیاد تخنیکی برای تبادل دیدگاه ها میان وزارت انرژی و آب و شرکت های که این بند را می سازند برگزار شد که هرکدام نتایج مثبتی به دنبال داشت.

این بند از نوع سنگریزه یی با هسته می باشد که در مجموعه 67.5 متر بلندی و 129 متر درازی خواهد داشت و عرض قسمت بالای آن 7.5 متر در نظر گرفته شده است.

ذخیره این بند نزدیک به 20 میلیون متر مکعب می باشد که از ساحه آبگیر 809 کیلومتر مربع تشکیل می شود. این بند پس از ساخته شدن از میان 4000 هکتار زمین قابل کشت در این منطقه 3000 هکتار آن را زیر آبیاری قرار خواهد داشت و میزان برقی که تولید خواهد کرد بیشتر به جهت روشنی و مصارف خود بند به کار گرفته می شود.