هشتمین اجلاس عمومی آژانس بین المللی انرژی های قابل تجدید تحت معاونیت انجینیر علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب کشور در شهر ابوظبی کشور امارات برگزار شد.

هشتمین اجلاس عمومی آژانس بین المللی انرژی های قابل تجدید تحت معاونیت انجینیر علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب کشور در شهر ابوظبی کشور امارات برگزار شد.
محترم انجینیر علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب در این اجلاس در سخنان خود گفت: من خوشحالم که در هشتمین اجلاس عمومی سازمان بین المللی که بعنوان یک نشست انرژی که پیشرو ترین چهارچوپ اختصاص یافته به نوآوری، دیجیتال سازی و گذار به انرژی های قابل تجدید در سطح جهان شناخته می شود، حضور دارم.
وزیر انرژی و آب با اشاره به اهمیت انرژی های قابل تجدید افزود که همانطور که تعهد جهانی در اهداف انکشاف پایدار وجود دارد، باید سهم تجدید پذیرها درمصرف انرژی تا سال 2030دو برابر شود که این برای مقابله با پیامدهای تغییر اقلیم یک ضرورت مبرم است.
وزیر انرژی و آب بر این باور است که افزایش تقاضای مصرف برق تولیدی از منابع انرژی قابل تجدید به شرایط سکتور انرژی هر کشور وابسته است و برای کشورهای کمتر توسعه یافته هنوز دسترسی به انرژی با مشکل روبروست که باید مشکلات برطرف شود و نیازمند توجه بیشتر جامعه جهانی است.
محترم انجینیر عثمانی گفت : تمایل دارم که به سازمان بین المللی انرژی قابل تجدید، بعنوان سازمان پیشرو جهانی در گذار به انرژیهای قابل تجدید پیشنهاد نمایم که تاسیس مکانیزم های اتاق فکر انکشاف انرژی قابل تجدید مختص به هر کشور و یا به صورت منطقوی را در برنامه های کاری خود در نظر بگیرد. 
وزیرانرژی و آب کشور می گوید که این نوع چارچوب ها، فرصت پیدا نمودن راه حل های مبتکرانه را برای حل چالشهای استفاده از انرژیهای قابل تجدید بعنوان مکانیزم هایی برای انتقال دانش به پالیسی سازان و مدیران کشوری استفاده شوندگان فراهم می سازد.
محترم آقای عثمانی اظهار امیدواری کرد که در سال آینده بحث درباره دستاوردهای بیشتر در یک جهان پاک تر، صحی تر و در فضایی بهتر برای سکتور انرژی در کل جهان فرصت جدیدی را مهیا سازد.
وزیر انرژی و آب کشور از دبیرکل آرینا، مدیران اجرایی و کارمندان آن برای تلاشهای جدی در چند سال گذشته که با هدف ایجاد هماهنگی بین رهبران انرژی جهان بر روی راه حل های آینده برای استفاده از انرژی قابل تجدید بوده است، قدردانی نمود. 
همچنان در این اجلاس آخرین جلسه وزیران انرژی تحت ریاست محترم انجینیر عثمانی وزیر انرژی وآب کشور برگزار شد. 
محترم علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب جمهوری اسلامی افغانستان در دومین روز از برگزاری هشتمین مجمع عمومی آژانس بین المللی انرژی های قابل تجدید (IRENA) که در سطح وزرای انرژی کشورهای جهان، در شهر ابوظبی کشور امارات برگزار شد، ریاست جلسه وزرای انرژی کشورهای عضو تحت عنوان "بحث و گفتگو جامع و استراتژیک در زمینه پیشبرد بخشهای انرژی تجدیدپذیر در اسناد مشارکت های ملی کشورها (NDCs)" را به عهده داشت.
سند مشارکت ملی تعیین شده کشورها یا NDC، سندی است که کشورهای عضو مجمع سازمان ملل متحد در بخش تغییرات آب و هوایی در نشست تاریخی تغییر اقلیم در پاریس(کاپ 21) توافق نمودند و هدف آن کاهش میزان گازهای گلخانه ای می باشد.
وزیر انرژی کشور با اشاره به اینکه اسناد NDC کشورها در سال 2018 بروز خواهند شد تا برای تطبیق از سال 2020 آماده باشند، به نقش IRENA در حمایت از پروسه آپدیت و تطبیق بخش انرژی اسناد NDC کشورها اشاره داشت و اعلام نمود که به زودی آیرنا امکانات و تسهیلات ویژه ای را بدین منظور فراهم خواهد نمود.
در این برنامه وزراء و نماینده گان 154 کشور و علاوه بر آن سازمان های دست اندر کار در بخش انرژِی تجدید پذیرشرکت داشتند.
افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر در تولید انرژی کشورهای عضو، نقش انرژی های تجدید پذیرجدا از شبکه برای برقرسانی به مناطق روستایی، برنامه خانه های سولری، پمپ های آبیاری آفتابی، مینی شبکه های سولری، نقش انرژیهای قابل تجدید در جهت کاهش آسیب پذیری به تغییرات اقلیم در تولید برق آبی، بحث روی ساختار اداری و نقش ارگانهای مختلف از جمله وزارت های انرژی، مالیه، و ادارات محیط زیست در روند تسریع رسیدن به اهداف انرژی قابل تجدید ترسیم شده در NDC کشورها از دیگر مواردی بود که در این جلسه مطرح گردید.
جلسه وزیران با جمع بندی وزیر انرژی و آب کشور خاتمه یافت. 
وزیر انرژی و آب و معاون آژانس بین المللی انرژیهای تجدید پذیر، علاوه نمودند که IRENA به عنوان یک پلت فرم جهانی در همکاری های انرژی تجدید پذیر، متعهد به استفاده از تخصص و منابع خود برای حمایت از کشورهای عضو، در اجرای و توسعه بیشتر انرژی تجدید پذیر میباشد.
در این اجلاس بین المللی 154کشور به سطح نمایندگان رسمی و صدها سرمایه گذار خصوصی نیز عضو بودند .
گفتنی است هفتاد و سه کشور به سطح وزیر در این نشست اشتراک نموده متباقی به سطح معاون وزیر بودند.
صمدی