مشکلات برق رسانی ولایت های لوگر و پکتیا به زودی حل می شود.

 

مشکلات برق رسانی ولایت های لوگر و پکتیا به زودی حل می شود.

انجنیر محمد گل خُلمی معین انرژی وزارت انرژی و آب با هیات همراه شان که متشکل از نمایندگان ارشد وزارت انرژی و آب، شهرسازی و مسکن، برشنا شرکت و سایر نهاد های دخیل در پروژه، به روز پنجشنبه، تاریخ 17 حوت سال روان از ولایت لوگر دیدار نمودند. هدف این دیدار بررسی مسیر لین انتقال برق به ولایات لوگر و پکتیا بود که در آن روی حل مشکلات مردم محل و تسریع روند استملاک خانه‌ها و زمین‌های که در مسیر لین موقعیت دارد‌، با مقام های ولایت و مردم محل گفتگو صورت گرفت.

در نشستی که با اشتراک مقام های ولایت لوگر، شورای ولایتی و مردم متضرر محل دایر شد توافق صورت گرفت که خانه‌ها و منازل مسکونی که در مسیر لین قرار دارند با جبران خساره به متضرران به اسرع وقت تخلیه و تخریب گردند و مراحل اداری و تادیه جبران خساره هفته آینده توسط هیات با صلاحیت وزارت انرژی و آب به متضرران در نظر گرفته شود.

انجنیر محمد گل خُلمی، طی صحبت‌های با مردم محل افزود: وزارت انرژی و آب مصمم است تا به اسرع وقت مشکلات پروسه استملاک حل شده و جبران خساره به مستحقان و متضرران به شکل کامل آن پرداخت شود تا به زودی باشندگان این مناطق به انرژی برق دسترسی پیدا کنند.

انجنیر محمد گل خُلمی معین انرژی وزارت انرژی و آب می گوید: کار پروژه انتقال لین 220 کیلوولت از ارغندی ولایت کابل الی ولایت های لوگر و پکتیا بصورت فیزیکی تکمیل شده که سب استیشن گردیز ولایت پکتیا آماده بهره ‌برداری می باشد. به گفته معین انرژی: تا دو ماه دیگر سب استیشن پل علم ولایت لوگر نیز به پایه اکمال می رسد و پروژه در آینده نزدیک افتتاح می‌ شود.

حبیبی