وزیر انرژی و آب با والی ولایت تخار دیدار کرد

وزیر انرژی و آب با والی ولایت تخار دیدار کرد

انجنیر علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب با محترم مجددی والی ولایت تخار در دفتر کارش ملاقات نمود.

درین ملاقات روی پروژه های وزارت انرژی و آب در ولایت تخار بخصوص در مورد تحکیمات سواحل دریایی کوکچه، سروی بند برق کوکچه سفلی، پروژه برق سولری، تخریب صد متر از تحکیمات دریای تالقان و کمبود ظرفیت برق این ولایت و سایر موضوعات بحث نمودند و محترم وزیر انرژی و آب جهت رفع مشکلات ولایت تخار به مسوولین هدایات لازم دادند.

در اخیر والی تخار از وزیر انرژی و آب و توجه شان به مدیریت منابع آب کشور ابراز قدردانی نمود.