انجنیر علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب با استاد عطا محمد نور والی بلخ دیدار کرد

انجنیر علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب با استاد عطا محمد نور والی بلخ دیدار کرد

انجنیر علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب در سفر به ولایت بلخ با استاد عطا محمد نور والی این ولایت دیدار و گفتگو نمود. 
در این دیدار والی بلخ از ‍تکمیل شدن کار ساخت بند آب گردان بنگاله از سوی وزارت انرژی و آب قدر دانی نمود. از سوی دیگر والی بلخ خواهان تحکیم کاری سواحل دریای آمو در ولایت بلخ گردید. 


در ادامه این نشست وزیر انرژی و آب از همکاری های دوجانبه میان وزارت انرژی و آب و مقام ولایت بلخ در تطبیق پروژه های انکشافی این وزارت ستایش نموده گفت: وزارت انرژی و آب به همکاری شماری از موسسات کمک کننده بخشی از سواحل رودخانه آمو را در کندز تحکیم کاری کرده است و تلاش می کند این تحکیم کاری را در بخش های مختلف دیگر به ویژه بلخ همچنان انجام دهد تا از تخریب زمین های کشاورزی پیش گیری شود. 
در ادامه این دیدار روی سایر پروژه های انکشافی وزارت انرژی و آب در بخش آب و انرژی نیز با والی بلخ گفتگو شد.