وزارت انرژی و آب کار عملی مطالعات تخنیکی در بند دهله ولایت قندهار را آغاز کرد.

وزارت انرژی و آب کار عملی مطالعات تخنیکی در بند دهله ولایت قندهار را آغاز کرد.

انجینیر علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب هنگام آغاز کار تیم کاری عملی مطالعات تخنیکی اظهار داشت که هم اکنون تنها برنامه مطالعات تخنیکی در ساحه بند آغاز شده است.

وزیر انرژی و آب کشور اجرای ابن طرح را قابل اهمیت دانست و اظهار امیدواری کرد تا در ختم مطالعات تخنیکی اقدامات عملی پروژه در این بند آغاز شود.

بر اساس این طرح قراراست علاوه برساخت سربند دهله، هشت متر ارتفاع این بند نیز بالا برده شود و همچنان ساختمان های آبی و توربین برق نیز در این بند اعمار گردد.

این طرح عمرانی از سوی وزارت انرژی و آب به همکاری بانک انکشاف آسیایی آغاز شده است و از آن بیش از ششصد هزار فامیل در شهر قندهار مستفید خواهند شد.

همچنان در ختم این پروژه شصت هزار هکتار زمین تحت پوشش آبیاری قرار خواهد گرفت.

مطالعات نشان داده است که هم اکنون این بند 264 میلیون متر مکعب آب را در سال ذخیره می کند که در ختم این پروژه این رقم به 314 میلیون متر مکعب آب خواهد رسید.

فاز اول این پروژه بالغ بر دوصد و بیست میلیون دالر و فاز دوم نیز بالغ بر صد میلیون دالر هزینه در برخواهد گرفت.

قرار داد این پروژه با کمپانی نیوزلندی جی سی اف به امضاء رسیده است.

این پروژه درسال روان میلادی آغاز و تا 31 آگوست سال 2019 خاتمه خواهد یافت.

بخش روابط عمومی بانک انکشاف آسیایی در وزارت انرژی و آب