انجینر علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب کشور امروز در نشست با مسئولان بانک انکشاف آسیایی از همکاری این بانک در اجرای پروژه های مهم آبی در سطح کشور تقدیر کرد.

انجینر علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب کشور امروز در نشست با مسئولان بانک انکشاف آسیایی از همکاری این بانک در اجرای پروژه های مهم آبی در سطح کشور تقدیر کرد.

در این نشست وزیر انرژی و آب با یادآوری از طرح های این بانک در راستای توسعه منابع آبی از پروژه ارغنداب به عنوان نمونه ایی از ده ها پروژه همکاری شده از سوی این بانک یادکرد.

محترم انجینیر عثمانی همچنان در خصوص اهمیت پروژه های آبی و پالیسی این وزارت در کنترل منابع آبی نیز روشنی انداخت.

در این جلسه در حالی که انجینر قاضی زاده معین آب این وزارت نیز شرکت داشت، آقای هنس مسول بخش منابع طبیعی بانک انکشاف آسیایی، از تعهد این بانک در ادامه همکاری با وزارت انرژی و آب اطمینان داد.

او گوشه ایی از همکاری های مالی این بانک را با وزارت انرژی و آب برشمرد.

براساس اطلاعات ارایه شده از سوی بخش روابط عمومی بانک انکشاف آسیایی در وزارت انرژی و آب هم اکنون این وزارت به همکاری مالی بانک انکشاف آسیایی یازده پروژه در حال اجراء دارد و 9 پروژه دیگر نیز در مرحله تدارکاتی قرار دارد.

این پروژه ها در ولایات بدخشان، تخار، قندوز، قندهار و بامیان موقعیت دارد.