پروژه برق رسانی شهر جلال آباد به بهره برداری رسید

پروژه برق رسانی شهر جلال آباد به بهره برداری رسید
پروژه برق رسانی شهر جلال آباد از سوی علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب افتتاح به بهره برداری رسید.
با بهره برداری از این پروژه ۴۰۰۰ فامیل از انرژی برق بهره مند شدند.
تکمیل این پروژه عام المنفعه ۲.۴۹ میلیون دالرامریکایی هزینه در برگرفته است.

 
این پروژه از اوایل سال 2014 با کمپانی های مشترک افغان – جرمن آر ومنچیم قرار داد شد وکار عملی آن در نیمه های همان سال آغاز و اکنون خاتمه یافت.
در این پروژه علاوه بر نصب 19 پایه ترانسفارمر با ظرفیت ۴.۳ میگاوات، ۸۰ کیلومتر لین هوایی و ۵ کیلومتر کیبل زمینی و 484 میتر باکس نیز تجهیزو نصب شده است.
باشندگان شهر جلال آباد با ابراز قدردانی از تلاش های وزارت انرژی و آباد در اجرای این پروژه مهم تمدید انرژی برق دراین ولایت را در بهبود وضعیت عمومی اجتماعی- اقتصادی مهم می دانند.