قرارداد پروژه ترویج چراغ‌های کم مصرف LED امضا شد

 

قرارداد پروژه ترویج چراغ‌های کم مصرف LED امضا شد

این پروژه که هدف آن ترویج استفاده از چراغ‌های کم مصرف است، برای بهبود برق کابل و کاهش در ضایعات انرژی برق، انجام می‌شود.

انجینیر علی احمد عثمانی وزیر انرژی وآب کشور در هنگام امضا این قرار داد گفت: ما برای استفاده موثر و افزایش بهره وری از برق، نیاز به بعضی راه‌کارها داریم. یا باید واردات برق را افزایش دهیم که این کار به دلیل پایین بودن ظرفیت لین برق از پلخمری تا کابل مشکلاتی را در پی دارد، راه دوم این است که ما مصرف برق را با استفاده از چراغ‌های LED در کابل کاهش دهیم که در حال حاضر این کار می‌تواند ما را در افزایش بهره‌وری برق کمک کند. آقای عثمانی همچنان از شهروندان کشور خواست تا برای کاهش مصرف و کاهش هزینه برق شان از چراغ های LED استفاده کنند.

این قرار داد میان وزارت انرژی و آب و شرکت برنده(شرکت (M/s Conrexx Technology B.V امضا شد و هزینه آن نزدیک به 5 میلیون دالر امریکایی است که از بودجه انکشافی وزارت انرژی و آب پرداخت می‌شود.

تطبیق این پروژه تبدیل چراغ‌های معمولی ادارات دولتی و چراغ‌های خیابانی (street light) شهر کابل می باشد