تفاهمنامه همکاری ابتکار شفافیت سکتور زیر بنایی افغانستان امروز با وزارت های انرژی و آب، اقتصاد واداره تدارکات ملی به امضاء رسید.

تفاهمنامه همکاری ابتکار شفافیت سکتور زیر بنایی افغانستان امروز با وزارت های انرژی و آب، اقتصاد واداره تدارکات ملی به امضاء رسید.

این تفاهم نامه به منظور افزایش شفافیت و حسابدهی و مبارزه با فساد در سکتور زیر بنایی کشور بین وزارت های انرژی و آب، اقتصاد و اداره تدارکات ملی به امضاء رسید.

بر اساس این تفاهمنامه وزارت های انرژی و آب و اداره تدارکات ملی تعهد نمودند تا اطلاعات پروژه های زیر بنایی را بر اساس قانون و طرز العمل تدارکات کشور و با الهام گیری از معیارهای نشر اطلاعات ابتکار شفافیت سکتور زیر بنایی افغانستان به نشر بسپارند.

محترم انجنیرعلی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب امضای این تفاهمنامه را در افزایش شفافیت و مبارزه با فساد مهم دانسته گفت که وزارت انرژی و آب اطلاعات پروژه های زیر بنایی را بر اساس معیارهای بین المللی ابتکار شفافیت سکتور زیر بنایی نشر و این معیارها را در سیستم معلوماتی وزارت ادغام می کند.

محترم عثمانی با اشاره به مولفه های حکومت داری خوب در یک اداره نظارت و در عین حال نشر اطلاعات را در شفاقیت سازی مهم دانسته اظهار امیدواری کرد تا در مبارزه با فساد اداری تمام حلقات اداری به صورت منظم مورد بررسی قرار گیرند.

انجنیر عثمانی همچنان افزود برای رسیدن به شفافیت در اختیار دادن اطلاعات به اقشار مختلف جامعه مهم می باشد.

وزیر انرژی و آب در سخنان خود بحث روابط عمومی در سازمان ها را نیز با اهمیت دانسته گفت که روابط عمومی خوب و ارایه اطلاعات می تواند در حکومتداری خوب و شفافیت کاری در هر اداره موثر واقع شود.

وزیر محترم انرژی وآب با یادآوری از فعالیتهای روابط عمومی و ارایه اطلاعات از سوی مسولان و متخصصین وزارت انرژی و آب عنوان نمود که این وزارت همواره در ارایه اطلاعات به اقشار مختلف جامعه تلاش داشته و متعهد می باشد.

در عین حال محترم دکتور مصطفی مستور وزیر اقتصاد و رییس گروه نهادهای ذیدخل ابتکار در افغانستان خاطر نشان ساخت که نشر اطلاعات پروژه های زیر بنایی بر اساس معیارهای بین المللی این ابتکار، کمک می کند تا بودجه عامه در بخش زیر بناء به درستی به مصرف برسد .

وزیر اقتصاد از تمام نهادهای تدارکاتی کشور خواست که اطلاعات پروژه های زیر بنایی خود را با در نظر داشت قوانین نافذه کشور، قانون تدارکات و بر اساس معیارهای بین المللی نشر کنند .

دکتور مستور بر این باور است که این کار باعث ترویج فرهنگ شفافیت و همگام سازی سیستم ها با معیارهای بین المللی می شود.

همچنان محترم عمرهوتکی رییس اداره تدارکات ملی نیز بیان کرد که ابتکار شفافیت سکتور زیر بنایی افغانستان گام خوبی در راستای مدرنیزه سازی سیستم ها می باشد.

آقای هوتکی گفت که اداره تدارکات ملی خوشحال است که بعنوان ناظر در جلسات تخنیکی این ابتکار حضور دارد و بر اساس این تفاهامنامه تعهد می کند تا از نشر اطلاعات پروژه های زیر بنایی مطابق به معیارهای ابتکار شفافیت سکتور زیر بنایی افغانستان و در روشنایی قوانین نافذه کشور حمایت همه جانبه نماید.

ابتکار شفافیت زیر بنایی افغانستان، پیش از این نیز با وزارت های احیاء و انکشاف دهات، فواید عامه تفاهمنامه همکاری امضاء نموده بود و قرار است در آینده نزدیک این تفاهمنامه های با وزارت شهر سازی و شاروالی کابل نیز به امضاء برسد.

گفتنی است: ابتکار شفافیت سکتور زیر بنایی، یک ابتکار جهانی است که همگام با حکومت، سکتور خصوصی و جامعه مدنی در سرتاسر جهان کار می کند تا ارزش بهتری را از سرمایه گذاری های پروژه های زیر بنایی با افزایش شفافیت و حسابدهی در این سکتور بدست بیاورد.

دولت افغانستان، بر اساس پیشنهاد کمیته نظارت و ارزیابی MEG و فیصله شورای وزیران، در ماه میزان 1392 از طریق وزارت اقتصاد به این ابتکار پیوست و رسما کار خود را در اواسط سال 1395شروع کرد.

وزارت اقتصاد، ریاست گروه تخنیکی این ابتکار بین المللی در افغانستان را دارد.

ابتکار با دیگر سازمان های بین المللی از قبیل مشارکت حکومت داری باز یا Open Government Partnership، مشارکت قرارداد باز یا open Contracting Partnership در راستای شریک سازی اطلاعات با مردم و سهیم سازی آنها در پروسه های تصمیم گیری اهداف مشترک دارد.

هم اکنون هیجده کشور در جهان عضویت ابتکار شفافیت سکتور زیر بنایی را دارا میباشند که افغانستان و تایلند از کشورهای آسیایی عضو آن می باشد.

صمدی