چهارمین گفتمان ژورنالیزم آب در افغانستان برگزار شد.

چهارمین گفتمان ژورنالیزم آب در افغانستان برگزار شد. 
این نشست امروز با حضور محترم انجنیر علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب, معاون بانک انکشاف آسیایی ADB و معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد.
در آغاز این نشست انجنیر علی احمد عثمانی وزیر انرژی و گفت:
پیش از این یک خلاء در اطلاع رسانی و صحت اطلاعات پیرامون آبهای کشور احساس می شد که بعد از جستجو خلاء در تامین ارتباطات عمومی و همکاری بیشتر رسانه ها و اطلاع رسانی را با راه اندازی گفتمان ژورنالیزم آب تلاش کردیم مدیریت کنیم.
وزیر انرژی و آب افزود که ما به این باور رسیده ایم که بخش بزرگی از اطلاعاتی که روزانه میان مردم دست به دست می شود و خبرساز می شود تولید رسانه های اجتماعی است. 
انجنیر عثمانی خاطر نشان ساخت که مدیریت بخش بزرگی از رسانه های اجتماعی از سوی خبرنگاران و رسانه ها می شود و گفت تجربه ما نشان داده است در موارد زیادی آنچه که در فیسبوک وزارت پخش می شود غذای فکری شمار زیادی از رسانه های جمعی را تشکیل داده است. 
وزیر انرژی و آب بیان کرد پخش چند سطر درست از انکشاف منابع آب کشور می تواند در گسترش امیدواری میان جامعه نقش بسیار ارزنده ای داشته باشد.
انجنیر عثمانی وزیر انرژی و آب کشور همچنان از بانک انکشاف آسیایی بعنوان یکی از منابع مهم تمویل کننده پروژه های آبی یاد کرد.
انجنیر یحیی حازم مشاور مقام وزارت انرژی و آب روی آبهای فرامرزی کشور در چهارمین گفتمان ژورنالیزم آب صحبت کرد.
آقای حازم به دیپلوماسی علمی در مورد آب های فرامرزی اشاره نمود که در آن به نفس آب, نزولات جوی و جغرافیای آب پرداخته شده است نه اینکه آب به عنوان ابزار در مبادلات مطرح باشد.
در عین حال محترم سانچارکی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ عنوان کرد:
خوشحالم که امروز دور چهارم گفتمان ژورنالیزم آب برگزار می شود مسله حیاتی ومهم که ضرورت به افزایش آگاهی رسانه ها به مردم است.
معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ بیان کرد که منازعه آینده دنیا بر سر آب است.
وی افزود: ماهر روز با مشکلات جدی در عرصه تامین آب مواجه می شویم.
معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزاری گفتمانهای بزرگ در مورد آب را کاری ارزنده و تاریخی در کشور یاد نمود و از ابتکار وزارت انرژی و آب ستایش نمود.
خانم شانی کمبل( Shanny Canpbel) معاون بانک انکشاف آسیایی در سخنانش به فعالیتهای این بانک در راستای انکشاف منابع آبی، زراعتی و ترانسپورت در افغانستان پرداخت.
وی از ادامه همکاری این بانک در بخش مدیریت منابع آبی اطمینان داد.
در این کنفرانس از پنج گزارشگر برتر آب در سطح افغانستان، مسولان رسانه هایی که در راستای انعکاس گزارش آب فعالیت دارند و همچنان همکاران نشراتی وزارت انرژی و آب با اهداء تندیس ویژه و لوح تقدیر ابراز قدردانی شد.