افغانستان پس از این عضو کمیته بین المللی آب می باشد

افغانستان پس از ان عضو کمیته بین المللی آب می باشد

جلسه نوبتی رهبری معینیت آب امروز چهارشنبه مورخ 27 ثور سال روان با حضور محترم انجنیر داوود قاضی زاده معین آب و روسای مربوطه در تالار کنفرانس های معینیت آب دایر شد.

در ابتدا انجنیر داوود قاضی زاده گزارش سفر اش را به کشور ترکیه جهت اشتراک در چهارمین کنفرانس بین المللی آب  به اعضای جلسه ارایه کرد.

هرچند افغانستان عضو رسمی کمیته بین المللی آب نیست اما به اساس پیشنهاد مقامات رهبری وزارت انرژی و آب که در این کنفرانس پیش کش شد، افغانستان بعد ازین به عنوان عضو این کمیته خواهد بود.

در کنفرانس بین المللی آب که نمایندگان بیشتر از 80 کشور حضور داشتند مسایل اساسی در مورد آب های زیر زمینی، آب های سطحی، آب های فرامرزی و آب های مشترک در قاره افریقا و آسیا مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

محترم قاضی زاده گفت به زودی افغانستان موافقت نامه ی را با یک نهاد بین المللی به­نام آب برای صلح (water for peace ) که بیشتر از 50 عضو دارد، امضا می نماید.

تمرکز این نهاد بین المللی بیشتر روی آب های فرامرزی در سطح دنیا است که به حمایت شورای امنیت ملل متحد، به فعالیت های اش ادامه می­دهد.

در جلسه امروز مطابق اجندا، موارد زیر بحث و مورد تصویب قرار گرفت:

{C}·        روی مشکلات بودجه و تخصیص حوزه های دریایی بحث و تصامیم لازم اتخاذ شد

{C}·        کمیته­ی تحت ریاست انجنیر محمد گل حمیدی مدیر پروزه IRDP و با عضویت روسای مربوط موظف شد تا پلان عملیاتی برای ارتقای ظرفیت کارمندان بخش آب، تهیه و به جلسه بعدی ارایه کنند

{C}·        لیست خریداری وسایل و اجناس برای حوزه های دریایی تا جلسه بعدی ترتیب در مورد خریداری اجناس اقدام شود

{C}·        پلان 5 ساله برای آب های فرامرزی توسط انجنیر کاوه سهاب ارایه و نظریات اعضای جلسه گرفته شد

{C}·        پلان تطبیق سیستم مدیریت اطلاعات (MIS) توسط انجنیر محمد گل حمیدی به­طور تفصیلی به جلسه ارایه شد

{C}·        تدویر یک جلسه­­ در سطح رهبری معینیت آب به منظور ارایه پرزنتیشن­های  13 نفر متخصص که قبلا از سوی وزارت انرژی و آب برای ادامه تحصیل در مقطع ماستری به کشورهای برونی فرستاده شده بود و جذب این افراد مدر چارچوب وزارت انرژی و آب

گزارش از : ضیا ساحل

ویرایش: آصف غفوری