اخبار

  • TAPI افغانانوته ښه زیری


    تا‍پی (ترکمنستان – افغانستان – پاکستان – هندوستان) دا هغه نل لیکنه ده چه د ترکمنستان ګاز د افغانستان د لاری ‍‍‍‍پاکستان او هندوستان ته لیږدویږ. دا نل لیکنه افغان دولت ته داسی موقع په لاس ورکړی چی د سیمی په...

  • دومین کنفرانس ملی انکشاف و مدیریت منابع آب افغانستان در کاخ شورای وزیران دایر گردید


    محفل با آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز بعداً سرود ملی جمهوری اسلامی افغانستان پخش گردید. سپس محترم انجنیرشجاع الدین ضیایی رئیس سکرتریت تخنیکی شورای عالی آب صحبت نموده هدف از برگزاری این کنفرانس را جستجوی راه حلهای مناسب جهت رفع موانع وچالش های...

  • بازدید معین آب از پروژه های تنظیم آب ولایات هرات و غور


    محترم انجنیر شجاع الدین ضیایی معین سکتور آب وزارت انرژی وآب جهت بازدید وگذاشتن سنگ تهداب پروژه های تنظیم آب وکانال های آبرسانی عازم ولایات هرات وغور گردیدند. ابتدا معین سکتور آب وزارت انرژی وآب همراه با هئیت معیتی شان با داکتر داود صباح والی ولایت...

صفحه 39 از 39