اخبار

 • متن سخنرانی جلالتمآب انجنیر علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب در محفل امضای قرارداد پروژه بند کمال خان

  رده : سخنرانی

  جلالتمآبان محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان٬ والی محترم ولایت نیمروز٬ نمایندگان شورای ملی و ولایتی٬ مردم و شریف نیمروز٬ روز شما بخير امروز براي وزارت انرژي وآب روزي است پرافتخار٬که زمينه تحقق يکي دیگر آرزوهاي کشور٬ برزگترین آرزوی...

 • قرارداد کار ساختمان بند کمال خان امضا شد

  رده : عمومی

  حکومت وحدت ملی با حمایت همه جانبه از وزارت انرژی و آب بر اساس تعهدات و برنامه های درازمدت خویش برای ساخت زیربناهای آبی افغانستان و مدیریت همه جانبه منابع آب اکنون قرارداد کار ساختمان بند کمال خان در ولایت نیمروز را امضا کرد. به همین منظور...

 • دعوت به کنفرانس مطبوعاتی

  رده : عمومی

  دعوت به کنفرانس خبری موضوع: عقد قرارداد پروژه بند کمال خان و مدیریت آبهای فرامرزی ارایه کننده کنفرانس: انجنیر علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب خبرنگاران و رسانه های گرامی! وزارت انرژی و آب در نظر دارد روز شنبه 2/2/1396 خورشیدی...

 • روند ساده سازی پروسه های اداری و تخنیکی وزارت جریان دارد

  رده : عمومی

  روند ساده سازی پروسه های اداری و تخنیکی وزارت جریان دارد این موضوع را محترم انجنیر عبدالبصیر عظیمی معین مالی و اداری وزارت انرژی و آب در نشست با نماینده های ریاست نظارت و ارزیابی ادره امور ریاست جمهوری، دفترنمایندگی فوق العاده ریاست...

 • بخش سوم بازسازی کانال دشت فرخ ولایت بدخشان به ارزش 56 میلیون افغانی قرارداد شد

  رده : عمومی

  بخش سوم بازسازی کانال دشت فرخ ولایت بدخشان به ارزش 56 میلیون افغانی قرارداد شد. وزارت انرژی و آب جمهوری اسلامی افغانستان بخش سوم پروژه بازسازی کانال سربند دشت فرخ ولسوالی بهارک ولایت بدخشان را با دو شرکت افغانی که بگونه‌ی مشترک کار...

 • کمیته تدارکات کاسا یک هزار در شهر دوبی برگزار شد

  رده : عمومی

  کمیته تدارکات کاسا یک هزار در شهر دوبی برگزار شد روز اول مجلس کمیته تدارکات مربوط به پروژه انتقال لین برق آسیای مرکزی و آسیای جنوبی روز قبل بتارخ ۲۰ جنوری ۲۰۱۷ در شهر دوبی برگزار شد. این مجالس الی ۲۲ ماه جنوری ادامه خواهند یافت قرار است...

 • از سیزدهمین سال‌روز تصویب قانون اساسی افغانستان روز شنبه (18 جدی) در وزارت انرژی و آب گرامی‌داشت شد.

  رده : عمومی

  از سیزدهمین سال‌روز تصویب قانون اساسی افغانستان روز شنبه (18 جدی) در وزارت انرژی و آب گرامی‌داشت شد. این همایش با اشتراک محترم انجنیر امان الله غالب معین انرژی وزارت انرژی و آب، محترم عبدالروف هروی عضو ارشد کمیسیون نظارت بر تطبیق...

 • سنگ تهداب کانال سالار در ولایت کنرها گذاشته شد

  رده : عمومی

  سنگ تهداب کانال سالار در ولایت کنرها گذاشته شد سنگ تهداب این کانال که در شهر اسعد آباد مرکز ولایت کنر موقعیت دارد با حضور مقام ولایت کنرها، مسول اداره انسجام پروژه های زون شرق و سایر مقامات آن ولایت، گذاشته شد. این کانال بمنظور افزایش حاصلات...

 • وزیر انرژی و آب با والی غزنی دیدار کرد

  رده : عمومی

  وزیر انرژی و آب با والی غزنی دیدار کرد در این دیدار عبدالکریم متین والی غزنی شماری از مسایل بند های این ولایت به شمول بند سرده، بند سلطان، بند زرد آلو و کانال های بند سرده را با وزیر انرژی و آب بحث نمود. سپس علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب...

 • اعلان بورسیه

  رده : عمومی

  پروژه اسمارت واترز چندیدن بورسیه برای وزارت انرژی و آب اختصاص داده و از طریق وزارت دانشجویان که واجد شرایط باشد را به چندین دانشگاه در برون از کشور می فرستد.مطابق درخواست معینیت آب لطف کرده امروز در سایت وزارت این برنامه اعلان شود. در فسیوک هم...

صفحه 9 از 38