معرفی معین آب

 
زندگینامه محترم محمد داوُد قاضی زاده معین آب- وزارت انرژی و آب
 
محترم دیپلوم انجنیر محمد داوُد قاضیزاده فرزند محمد علی در سال 1336 هــ.ش در یک خانواده متدین و سرشناش از توابع ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند چشم به جهان گشود.
آقای داوُد قاضی زاده دوران تعلیمات اش را  در سال 1355 هــ.ش در لیسه ابوالفتح بستی- ولایت هلمند به پایان رساند و در سال 1360 هــ.ش از فاکولته انجنیری ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک به عنوان انجنیر بند و انهار (ساختمانهای هایدرو تخنیکی و آبیاری) به سویه لیسانس فارغ التحصیل شدند.
محترم داوُد قاضی زاده که اکنون به حیث معین بخش آب وزارت انرژی و آب انجام وظیفه می نمایند، کارنامه­ی درخشان کاری، سیاسی و اجتماعی در ادارات ملی و بین المللی دارند که به بعضی از آنها اشاره می شود:
مقام ولایت هلمند
ریس اداری و مالی شورای امنیت ملی
 مشاور ارشد در وزارت انرژی و آب
 مشاور کمپنی لوژیستکی افغان- امریکایی
ریس اداره غیر دولتی حوزه جنوب غرب افغانستان و بلوچستان
رییس اجراییوی موسسه غیر دولتی جنوب غرب افغانستان
آمر ساحوی در دفتر ملل متحد- پاکستان
سر انجنیر پروژه بلاک های هوایی پروژه رهایشی بی بی مهرو- شهر کابل
 
آقای قاضی زاده به عنوان یک شخص تحصیل کرده، متعهد و مسلکی توانسته است به خوبی مسولیت هایش را در قبال آبادانی، تعلیم و تربیه، رهبری و انسجام ادارات، مدیریت پروژه های انکشافی، تلاش در جهت محو کشت و زرع مواد مخدر، هماهنگی بین سکتورهای امنیتی، تحکیم صلح و آشتی، تسهیل و ارایه خدمات برای مهاجرین و عودت کنندگان و نمایندهگی از کشور در مجامع ملی و بین المللی، انجام دهد و از هیچ نوع تلاش برای توسعه و انکشاف پایدار در افغانستان دریغ نورزیده است.
محترم داوُد قاضی زاده به زبان های پشتو، فارسی و انگلیسی بلدیت کامل داشته و در رهبری و مدیریت ادارات دولتی نیز دست بالایی دارد.