معرفی معین انرژی

 

بیوگرافی محترم امان الله غالب

معین  انرژی، وزارت انرژی و آب جمهوری اسلامی افغانستان

 

امان الله غالب، متولد اول سرطان سال 1359 شهرکابل، پسر روانشاد پروفیسور حبیب الله غالب وزیر عدلیه و قاضی القضات متعین اسبق جمهوری اسلامی افغانستان است.

آقای غالب حامل مدرک تحصیلات عالی تخصصی در سطح ماستری در رشتته تولید انرژی برق پایدار از پوهنتون برونل لندن کشور انگلستان است. ایشان سند لیسانس انجینیری در رشته برق عمومی، را نیز از همین پوهنتون اخذ نموده و تحصیلات متوسطه خویش را از کالج هرو شهر لندن و ابتدائیه خویش را در شهر پشاور تکمیل نموده است.

آقای غالب سالهای متعدد را در خدمت به وطن عزیز خویش در پست های مختلف، منحیث سرپرست ریاست و مشاور انرژی قابل تجدید و عضو تیم تخنیکی وزارت وزارت انرژی و آب، عضور پروژه انکشاف به رهبری مردم در وزارت انکشاف دهات و همآهنگ کننده ارتباطات وزارت عدلیه بوده که تجارب موصوف در ساحات مختلف بیشتر از یکدهه در داخل و خارج از کشور میباشد. موصوف از قابلیت و ظرفیت تخصصی ویژه در امور انکشاف اداره و مدیریت برخوردار بوده و نقش قابل ملاحظه در راستای طرح و تسوید پالیسی های مرتبط با انرژی، انرژی قابل تجدید و قانون خدمات انرژی برق افغانستان را داشته.

آماده نمودن پلان کاری انرژی در مطابقت با وظایف کاری معینیت محترم انرژی، مطالعه و تشخیص منابع مختلف کشور، ساختار پروگرامهای مشوق انرژی قابل تجدید برای سرمایه گذاری در سکتور انرژی از منابع سرشار داخلی کشور، ایجاد همآهنگی میان همه نهاد های دولتی و غیر دولتی در سکتور انرژی، تنظیم برنامه های متنوع جهت آگهی دهی عامه در زمینه استفاده از انرژی قابل تجدید، ترتیب پیشنهادات و طرح ها جهت فراهم آوری انرژی پایدار در قرا و قصبات کشور عزیزمان با همکاری وزارت انکشاف دهات، تدویر اجتماعات و نشست های ملی و بین المللی اعم از ورکشاپ ها، کورس های حرفوی و آموزشی، سهمگیری در دیزاین و ترتیب نقشه های معلوماتی منابع انرژی قابل تجدید کشور، تهیه طرح پیشنهاد پروژه انرژی آفتابی ۱۰ میگاوات کابل، کندهار و اولین بسته 100 میگاوات انرژی قابل تجدید برای سرمایه گزاری سکتور خصوصی در 20 ولایت کشور، ایجاد مرکز معلوماتی انرژی قابل تجدید، طرح انرژی از زباله های شهری، پارکهای انرژی قابل تجدید، سیستمهای انرژی آفتابی روی بامهای منازل و پلان پروژه انرژی بادی ۱۰ میگاوات ولایت هرات، ایجاد اولین مرکز معلوماتی انرژی قابل تجدید، تطبیق نخستین پروژه نمونوی به ظرفیت 3 کیلوات انرژی آفتابی متصل به شبکه ملی در افغانستان این بود خلاصه وظایف انجام شده محتر غالب طی چارسال که در وزارت انرژی و آب ایفای وظیفه نموده است.

باید یادآور شد که آقای غالب پس از اختتام تحصیلات عالی مسلکی در کشور انگلستان در سالهای ۲۰۰۷ الی ۲۰۱۰ با کمپنی مشورتی انرژی انگلیسی بحیث انجینیر برق ایفای وظیفه نموده و در تطبیق پروژه های متعدد در آنکشور مسولیت دیزاین، اجرا، نظارت و مشاورت  داشته است.

آقای غالب در جمع کثیری از جلسات و مباحثات دو و چند جانبه، منطقوی و بین المللی منعقده کشور ها و قاره های مختلف جهان بر موضوع برق، انرژی و انرژی قابل تجدید در سطوح تخصصی و هیئت های بین الحکومتی اشتراک نموده و از افغانستان نمایندگی نموده اند.

جناب امان الله غالب عضویت انستیتیوت انجنیری و تکنالوژی (IET) و  سیبزی (CIBSE) را دارا بوده، و منحیث فوکل پاینت دولت افغانستان در سکتور انرژی قابل تجدید با چندین بورد ملی و بین المللی منجمله سارک (SAARC)، ارینا (IRENA) و ایکو (ECO) همکاری دارند.