معرفی معین انرژی

 

بیوگرافی محترم انجنیر محمد گل خُلمی

معین  انرژی، وزارت انرژی و آب جمهوری اسلامی افغانستان

 

 

خلص سوانح انجنیر محمدگل خُلمی معین انرژی وزارت انرژی و آب
انجنیر محمدگل خُلمی فرزند غلام محمد درسال 1338 در ولسوالی خُلم ولایت بلخ تولد گردیده.
تحصیلات ابتدایی خویش را در یکی از مکاتب ولایت کندز به درجه اول نمره تکمیل و بعد از امتحان اختصاصی در سال 1354 شامل لیسه مسلکی آمریکایی تخنیک ثانوی وقت    ( Afghan Institute of Technology-AIT ) رشه برق و الکترونیک گردید . و در سال 1357 به درجه اول نمره فارغ الحتصل و از سال 1358 الی سال 1363 در بخش های مختلف رادیو تلویزیون ملی افغانستان تا سطح مدیر فرستنده تلویزیون ایفا وظیفه نموده است.
برای تحصیلات عالی در سال 1364 شامل پوهنتون پولی تخنیک کابل و در سال 1370 به سویه ماستر انجنیر برق فارغ التحصیل گردیده است.
متاسفانه به اثر جنگ در کشور عزیر ما افغانستان مجبور به مهاجرت به آسیای میانه شد و تا سال 2001 الی سقوط حکومت طالبان در انجا زنده گی می نمود. در جریان مهاجرت بشکل خصوصی در بخش مخابرات و تکنالوژی معلوماتی کار و تحصل نموده و به دانش مسلکی خویش افزوداست .
با روی کار آمدن حکومت موقت بعد از طالبان در سال 2001 به وطن برگشت و به حیث ریس عمومی تیلی کمونیکش وزارت مخابرات انتخاب و الی سال 2006 الی تبدیل نمودن ریاست عمومی تیلی کمونیکشن به شرکت افغان تیلیکم ایفا وظیفه نمود. و در ایجاد شرکت افغان تیلیکم نقش کلیدی را داشت و مدت شش ماه سرپرست ریاست اجراییه این شرکت بود.
دیپلوم انجنیر محمدگل خُلمی افتخار این را دارد که در جریان کار در وزارت مخابرات جز تیم بود که مخابرات نوین افغانستان را تهداب گذاری کند، که امروز یکی از سکتور های موفق خدماتی با بیش ار دو ملیارد دالر سرمایه گذاری و هزاران شغل جدید در کشور می باشد .
در سال های کار در وزارت مخابرات در چندین کنفرانس بین المللی از مخابرات افغانستان نماینده گی و ایراد بیانه نموده است .
در سال 2006نظر به تجارب وتحصیلات که در بخش مخابرات و تکنالوژی معلوماتی که داشت به دعوت سرمایه گذاران بین المللی از امارات متحده عربی و کوریایی جنوبی شرکت خصوصی مخابراتی وصل تیلیکم را ایجاد و الی سال 2013 بحیث ریس اجراییه و معاون شرکت ایفا وظیفه می نمود. باید یاد آوری کرد که این شرکت با بیش از 40 ملیون دالر سرمایه گذاری برای بیش از 300 نفر بطور مستقیم ایجاد شغل نموده است .
انجنیر خُلمی از سال 2013 فعالیت خویش را در بخش برق و انرژی با ایجاد شرکت خدمات مشورتی راهکار آغاز نمود. با همکاری نهاد های بین المللی روی ظرفیت های انرژی قابل تجدید افغانستان کار و نتجه کار چند ساله آن مطالعه تخنیکی ابتدایی فارم انرژی بادی الجتو ولایت بلخ به ظرفیت 270 میگا وات و اخیرین کار تحقیقاتی او مطالعه مشترک مارکیت انرژی خورشیدی افغانستان با انجمن انرژی خورشیدی جرمنی می باشد. که بتاریخ 26 دسمبر همین سال در کنفرانس انتر سولر شرق میانه در شهر دوبی به نشر رسد که شامل نود صفحه به زبان انگلیسی می باشد.
رشد انرژی قابل تجدید یکی از سکتور های می باشد که می تواند باعث ایجاد شغل های جدید درافغانستان گردد برای این منظور برای ظرفیت سازی نیروی انسانی در این سکتور انجنیر خُلمی دها کورس و ورکشاپ های آموزیشی را برای انجنیران جوان ، کارمندان دولتی و آستادان و محصلین پوهنتون ها در نقاط مختلف کشور مثل: کابل ، هرات ، بدخشان ، تخار و بلخ دایر نمود است.
در کنار سایر مسولیت های ذکر شده انجنیر محمدگل خُلمی معاون و عضو بورد رهبری اتحادیه انرژی قابل تجدید افغانستان نیز می باشد. که از این طریق برای ظرفیت سازی شرکت های فعال در بخش انرژی قابل تجدید افغانستان نیز خدماتی را انجام داده و به نماینده گی از این بخش در چند کنفرانس بین المللی اشتراک و از اتحادیه نماینده گی نموده است که یکی از این دست آورد ها ایجاد همکاری بین اتحادیه انرژی قابل تجدید افغانستان و انجمن شرکت های سولر جرمنی می باشد. 
انجنیر محمدگل خُلمی در کنار لسان های ملی دری و پشتو ، به لسان انگلیسی بلدیت کامل دارد. وهمچنان داری تحصیلات کوتاه مدت اختصاصی رشته های انرژی قابل تجدید و مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را از کشور های مختلف مثل سویدن و هند دارد. از چندی به این طرف برای بومی سازی انرژی قابل تجدید روی کتب آموزیشی و ترجمه کتاب های انگلیسی برای انجنیران جوان کار می کند.