ریاست اداری

زندگی نامه

محترم سید عبدالحنان "حبیب زاد" فرزند سید حبیب الرحمن ولدیت سید ابرار درسال 1343هـ . ش در قریه بادام دره - نهرسید - شهرتالقان - ولایت تخار متولد گردیده است. وی تعلیمات ابتدایه خویش را در مکتب نهرچمن تالقان فرا گرفته، دوره متوسطه خود را در لیسه عالی نادریه و صنف دوزادهم خود را در لیسه عالی ابوعثمان تالقانی به پایان رسانیده و در امتحان کانکور درسال 1358 هـ. ش در دانشکده انجنیری پوهنتون ننگرهار شامل شده، بعدازسمستر دوم چون اوضاع سیاسی کشور به دشمنی مطلق علیه ملت مظلوم تبدیل شده بود مجبور به ترک پوهنتون شده ابتداء به کشور پاکستان و بعد به جبهات تخار رهسپار گردید. درسال1359هـ.ش در اثر انفجار ماین  زخمی و جهت تداوی به شهر لاهور کشور پاکستان انتقال داده شد که بعد از تداوی به حیث نماینده فرهنگی درمنصوره در شهر لاهورکشور پاکستان برای شش ماه ایفای وظیفه نمود. در ماه حوت سال 1359 هـ . ش دوباره به کشور و به ولایت تخار برگشت  و در راس جبهه جهاد و مقاومت قرار گرفت. درسال 1363 هـ . ش بحیث معاون حوزه چهارم – شهر تالقان کارش را آغاز کرد. درسال  1372 هـ . ش درچوکات دولتی بحیث آمر میدان هوایی تالقان تقرر حاصل کرده و در همین جریان  عضو هئیت ای  برای دیدار از مهاجرین افغان مقیم کشورهای پاکستان ، ایران و تاجکستان اعزام شد.

وی درسال1376 هـ . ش  بحیث ریس برق ولایت تخار تقرر یافت  و تا آخر سال1379 هـ . ش در این بست وظیفه اجرا نموده و مکررن  در سال های  1380 و 1381هـ . ش شامل یک هئیت بلند پایه جهت بررسی مشکلات مهاجرین افغان به کشور های ایران، پاکستان و عربستان سعودی توظیف شد و درآخرسال 1381هـ . ش بحیث مدیر عمومی تفتیش برق کابل تعین که تا سال1383 هـ . ش موفقانه در این بست ایفای وظیفه و درسال 1384 هـ . ش بحیث معاون فنی دستگاه ساختمانی سپین غر موظف گردید.

 در آخر سال 1384 هـ . ش بحیث معاون اداری برق کابل مقرر و در سال 1386 هـ . ش ازطریق ( PRR ) اصلاحات اداری و امتحان رقابتی بحیث ریس عمومی مالی و اداری وزارت انرژی وآب گماشته شد. درسال 1387 هــ . ش بحیث سرپرست ریاست عمومی دستگاه ساختمانی هلمند ایفای وظیفه کرد و درسال 1388هـ . ش بحیث ریس اداری و خدمات وزارت انرژی و آب دولت جمهوری اسلامی افغانستان مقرر گردید که تا اکنون در این ریاست خدمات ارزنده و شایان را انجام داده است.

اقای حبیب زاد در جریان خدمات و وظیفه اش 12 کورس رسمی بودجه سازی که شامل (Accounting)، کورس های رهبری ،کورس های مدیران ارشد، کورس های انگلیسی و کورس های کمپیوتر بوده  سپری نموده است.

ایشان درسال 1384 هـ . ش از انستیتوت تخنیکم تعلیمات عالی برق و درسال 1392 هــ . ش از موسسه تحصیلات عالی میوند به درجه لیسانس از دانشکده کمپیوتر ساینس موفقانه فارغ گردید.

    

 

لایحه وظایف ریاست ا داری و خدمات

1-  ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار، و سالانه در مطابقت به پلان کاری معینیت مالی و اداری .

2-  رهبری و مدیریت پرسونل تحت اثر بمنظور اجرای بهتر امور کاری .

3-  مراقبت از امور سرسبزی و پاک کاری وزارت .

4-  مراقبت از امور ترانسپورت و تنظیم وسایط .

5-  مراقبت از امور اجرایوی آمریت ها و مدیریت های مربوطه غرض تسریح اجراآت دربخش های مربوط .

6-  گزارش از اجراآت امور فعالیت ها .

7-  کنترول و ارزیابی کیفیت اجراآت کارمندان مربوطه بصورت عادلانه و بدون تبعیض .

8-  کنترول و مراقبت از اجراآت بخش IT .

9-  مراقبت از ثبت و راجستریشن مراجعین .

10-                     اشتراک در جلسات مربوط درکمیسیون اصلاحات اداری و سایر مراجع ذیربط .

11-                     نظارت از امور طبخ ماکول چاشت کارکنان و رفع نیازمندی در امور آشپز خانه .

12-                     بررسی مشکلات کودکستان وزارت و تدویر جلسات غرض رفع مشکلات کودکان .

13-                     اجرای سایر وظایف بر حسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت /اداره .

 

تاریخچه ریاست اداری و خدمات وزارت انرژی و آب

ریاست اداری و خدمات وزارت انرژی و آب درسال 1388هــ . ش تحت اثر معینیت محترم مالی و اداری وزارت انرژی و آب به فعالیت آغاز نموده  که اکنون ریاست اداری و خدمات دارای سه آمریت (آمریت حفظ و مراقبت ، آمریت تخنیک و ترانسپورت ، آمریت تکنالوژی معلوماتی ) و یک مدیریت اجراییه می باشد.

 تشکیل ریاست اداری و خدمات در حال حاضر یکصد و بیست و یکنفر(121) است.