داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان تدارکاتی انتقال کیبل فایبر نوری
وزارت انرژی وآب در نظر دارد پروژه انتقال کیبل فایبر نوری از ریاست دفتر الی ریاست تهیه وتدارکات و از ریاست تهیه و تدارکات الی تحقیقات آب وزارت انرژی وآب را به روش داوطلبی باز عقد قـــــرارداد نماید . 1- تضمین آفـر مبلغ (132500)...
Jan 02, 2017 Feb 01, 2017
اعلان تدارکاتی پروژه 240 میگاوات هایدرو پاور ولایت کاپیسا
وزارت انرژی و آب میخواهد پروژه 240 میگاوات هایدرو پاور باغدره ولایت کاپیسا بشکل سرمایه گذاری سکتور خصوصی داخلی و خارجی به اعلان میسپارد مؤسسات دولتی و شرکت های خصوصی داخلی و خارجی واجد شرایط که خواهش اظهار علاقمندی(EOI) آنرا داشته باشند جهت...
Dec 31, 2016 Jan 24, 2017
اعلان داوطلبی 205 قلم قرطاسیه باب مطبوع و غیر مطبوع
وزارت انرژی وآب در نظر دارد (205) قلم قرطاسیه باب مطبوع وغیر مطبوع ضرورت سال مالی (1396) خویش را به روش داوطلبی باز عقد قــــــرارداد نمایـد . تضمین آفــر مبلغ : (225000) دوصد و بیست وپنج هزار افغانی. کارکرد سالانه مبلغ : (8000000) هشت...
Dec 27, 2016 Jan 24, 2017
اعلان داوطلبی برای استخدام مرکز آموزشی زبان روسی
اعلان داوطلبی برای استخدام مرکز آموزشی زبان روسی دفتر CAREC در نظر دارد تا از طریق پروژه Smart Waters خویش برنامه شش ماهه آموزش اساسات زبان روسی را در شهر کابل برای نامزدان برسیه ماستری مدیریت یکپارچه منابع آب در دانشگاه قزاق-جرمن کشور...
Dec 26, 2016 -
اعلان تدارکاتی احیای مجدد و باز سازی (6) کانال در ولایت هرات
وزارت انرژی وآب از داخل بودجه(IsDB) بانک انکشاف اسلامی AF-026 (LN) می خواهد کار پروژه بازسازی و احیای مجدد (6) کانال (قیستان، یحیی آباد، روندان، غوپروا، دشت نیزان و طاقچه) ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات MEW/PCCIU/CW-06/ Rehabilitation &...
Dec 07, 2016 Jan 25, 2017
اعلان تدارکاتی تحکیمات سواحل دریای کوف ولایت بدخشان
وزارت انــرژی وآب در نظر دارد پروژه ذیل را بروش داوطلبـــی باز داخلی عقد قـــــرارداد نماید. 1= پروژه تحکیمات سواحل دریای کوف آب در قریه نوک شهر ولسوالی کوف آب ولایت بدخشان. موسسأت دولتی وشرکت های واجد شرایط که خواهش قرارداد آنرا داشته...
Dec 04, 2016 Dec 20, 2016
اعلان تدارکاتی 2 پروژه تحکیمات سواحل دریایی
وزارت انرژی وآب در نظر دارد دو پروژه ذیل را بروش داوطلبــی باز داخلی عقد قــــرارداد نماید. 1= پروژه تحکیمات سواحـــــل دریای غوربند در قریه قلعه سفید ولسوالی سیدخیل ولایت پروان. 1= تضمین...
Dec 04, 2016 Dec 26, 2016
کار بارسازی و احیای مجدد (5) کانال (توران، بوریاباف افغانی، بوریاباف قپچاقی، مارآباد و نهرنواب) ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات
وزارت انرژی وآب از داخل بودجه(IsDB) بانک انکشاف اسلامی AF-026 (LN) می خواهد کار پروژه بارسازی و احیای مجدد (5) کانال (توران، بوریاباف افغانی، بوریاباف قپچاقی، مارآباد و نهرنواب) ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات MEW/PCCIU/CW-05/ Rehabilitation...
Nov 23, 2016 Jan 11, 2017
اعلان تدارکاتی حفر نوبر (کانال جدید) ولایت کندز
وزارت انرژی وآب در نظر دارد پروژه حفرنوبر (کانال جدید) در قریه قدم جای ولسوالی امام صاحب ولایت کندز را بروش داوطلبی باز داخلی عقد قرارداد نماید. موسسأت دولتی وشرکت های واجد شرایط که خواهش قرارداد آنرا داشته باشد. بریاست تهیه وتدارکات...
Nov 20, 2016 Dec 18, 2016
اعلان تدارکاتی مجدد
وزارت انرژی وآب در نظر دارد پروژه ذیل را بروش داوطلبی باز داخلی عقد قرارداد نماید. 1= پروژه د زابل ولایت دشملــــزو د ولسوالـــی او کلیو داستنادی دیوالــونو ودانــول. موسسأت دولتی وشرکت های واجد شرایط که خواهش قرارداد آنرا داشته باشـد....
Nov 20, 2016 Dec 18, 2016
صفحه 1 از 12