ریاست عمومی حوزه دریایی هریرود-مرغاب به تعداد (۱۴) پروژه حفظ و مراقبتی مربوط چهار ولایت هرات، غور، بادغیس، و فراه را به داوطلبی میسپارد

تاریخ نشر: Jul 08, 2018

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات: