حوزه دریایی شمال

تاریخ نشر: Aug 18, 2018

تاريخ خاتمه: Aug 28, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

ریاست عمومی حوزه دریایی شمال چندی قبل به تعداد (4) پروژه حفظ و مراقبتی حوزه های دریایی مربوط خویش را به اعلان داوطلبی سپرده بود.
به اساس گزارش هیات محترم ارزیابی، شرکت های ساختمانی زیر برنده شناخته شده و به زودی با ایشان عقد قرارداد می شود.
1. شرکت محترم ساختمانی عقاب پامیر پروژه حفظ و مراقبتی کانال آزادقریه دار مرکز ولایت سمنگان مبلغ (6098605)افغانی.
2.شرکت محترم ساختمانی حسیب همدرد پروژه حفظ و مراقبتی اعمار درک های تقسیم کننده سلطان خواجه ولی و بوکه ولایت بلخ مبلغ(4225230) افغانی.
3.شرکت محترم ساختمانی فیروز امید پروژه حفظ و مراقبتی کانال آقتاش مرکز ولایت سرپل مبلغ (1630200) افغانی.
4. شرکت محترم احمد فردوس پروژه حفظ و مراقبتی دیوار تحکیماتی نهر سفید واقع قریه منگوتی ولایت جوزجان مبلغ (3623820) افغانی.
بناً اشخاص و افراد که با شرکت های فوق الذکر ادعا داشته باشند هرچه زود تر از تاریخ نشر این اعلان الی مدت 5 روز کاری یعنی از تاریخ 27/5/1397 الی تاریخ (6/6/1397) تعیین گردیده است به ریاست عمومی حوزه دریایی شمال اطلاع دهند