داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
کار بارسازی و احیای مجدد (5) کانال (توران، بوریاباف افغانی، بوریاباف قپچاقی، مارآباد و نهرنواب) ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات
وزارت انرژی وآب از داخل بودجه(IsDB) بانک انکشاف اسلامی AF-026 (LN) می خواهد کار پروژه بارسازی و احیای مجدد (5) کانال (توران، بوریاباف افغانی، بوریاباف قپچاقی، مارآباد و نهرنواب) ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات MEW/PCCIU/CW-05/ Rehabilitation...
Nov 23, 2016 Jan 11, 2017
اعلان تدارکاتی پروژه توزیعی 20/0.4kv قریه های مسیر لین 110 کیلوولت ترکمنستان به ولایت بادغیس
وزارت انرژی وآب از داخل بودجه خویش می خواهد شبکه های توزیعی 20/0.4 KV ، 21 قریه مسیر لین 110 کیلوولت ترکمنستان به ولایت بادغیس را به روش تدارکاتی باز بین المللی (ICB) عقد قرارداد نمایند، موسسات دولتی و شرکت های خصوصی داخلی و خارجی واجد شرایط که...
Oct 26, 2016 Nov 28, 2016
اعلان تدارکاتی توزیعی 20/0.4kv ولسوالی منوگی ولایت کنر
وزارت انرژی وآب از داخل بودجه خویش می خواهد شبکه های توزیعی 20/0.4 KV ولسوالی منوگی ولایت کنر را به روش تدارکاتی باز بین المللی (ICB) عقد قرارداد نمایند، موسسات دولتی و شرکت های خصوصی داخلی و خارجی واجد شرایط که خواهش قرارداد آنرا داشته باشند، جهت...
Oct 26, 2016 Nov 28, 2016
اعلان تدارکاتی 3 پروژه ولایت لوگر، غزنی و زابل
وزارت انرژی وآب از بودجه خویش می خواهد کار سه (3) پروژه ذیل هریک: 1. مطالعات تخنیکی پروژه آبیاری بند ذخیره آبتک ولایت لوگر 2. مطالعات تخنیکی پروژه آبیاری بند ذخیره زردآلو ولایت غزنی 3. مطالعات تخنیکی پروژه آبیاری بند ذخیره بازیدخیل...
Sep 07, 2016 Sep 21, 2016
اعلان پروژه برق سولی به ظرفیت یک میگاوات ولسوالی شیندند ولایت هرات
وزارت انرژی و آب میخواهد پروژه MEW/001S-95/DBO/ICB برق سولری به ظرفیت یک میگا وات (1MW) در ولسوالی شیندند ولایت هرات به داوطلبی بسپارند. موسسات دولتی و شرکت های خصوصی داخلی و خارجی واجد شرایط که خواهش قرارداد آنرا داشته باشند، جهت دریافت اسناد...
Aug 31, 2016 Oct 01, 2016
Design, Finance, Build, Own, Commission, Operate total of 1 MWp Solar PV Power System in Logar
http://mew.gov.af/en/tender/design-finance-build-own-commission-operate-total-of-1-mwp-solar-pv-power-system-in-logar
Apr 24, 2016 Aug 20, 2016
Design, Finance, Build, Own, Commission, Operate total of 1 MWp Solar PV Power System in Ghazni
http://mew.gov.af/en/tender/design-finance-build-own-commission-operate-total-of-1-mwp-solar-pv-power-system-in-ghaznihttp://mew.gov.af/en/tender/design-finance-build-own-commission-operate-total-of-1-mwp-solar-pv-power-system-in-ghazni
Apr 24, 2016 Aug 20, 2016
Design, Finance, Build, Own, Commission, Operate total of 1 MWp Solar PV Power System in Khost
http://mew.gov.af/en/tender/design-finance-build-own-commission-operate-total-of-1-mwp-solar-pv-power-system-in-khost
Apr 24, 2016 Aug 20, 2016
Design, Finance, Build, Own, Commission, Operate total of 1 MWp Solar PV Power System in Paktia
http://mew.gov.af/en/tender/design-finance-build-own-commission-operate-total-of-1-mwp-solar-pv-power-system-in-paktia
Apr 24, 2016 Aug 20, 2016
Design, Finance, Build, Own, Commission, Operate total of 1 MWp Solar PV Power System in Zabul
http://mew.gov.af/en/tender/design-finance-build-own-commission-operate-total-of-1-mwp-solar-pv-power-system-in-zabul
Apr 24, 2016 Aug 20, 2016
صفحه 6 از 11