د زر1000 کاسا پروژی پیژنه

د زر1000 کاسا پروژی پیژنه

د 1300 میګاواټه برښنا د لیږدونی پروژی د زر1000 کاسا برنامی لومړی سیمه ییز تجارتی فاز د برښنا د منځنی او جنوبی اسیا ترمنځ دی. چی قرغزستان او د تاجکستان هیوادونه د انرژی پلورونکی د افغانستان او پاکستان هیوادونه د برښنا د انرژی پیردونکی دی.
د پروژی موخه د منځنی اسیا او جنوبی اسیا د منطقه یی ګټو تأ مین دی.
چی اولی د انرژی د تولید د سرچینو له لحاظه بډایه ده او دوهم انرژی ته اړتیا له بین المللی مالی نهادونو او نړیوال بانک ددی برنامی عمده تمویل کوونکی دید لاوالین SNCLavalin کانادایی شرکت، د پروژی څیړنی په 2011 میلادی کال کی د نړیوال بانک په مالی ملاتړ بشپړی شوی دی.
د پروژی تمویل، طرح، ډیزاین، جوړښت او عملیات او ګټه اخیستنه له 227/1 کیلومتره لین څخه د DC اوAC لوړ ولتاژ درلودونکی دی او همدارنګه د برښنا د بدلولو دری 3 سټیشنونه له مستقیم څخه په متناوب او برعکسه د هغه Convertor Station چی پرمخ تللی تکنالوژی سمبال دی.دغه کنورتر اسټیشنونه په تاجکستان، افغانستان او پاکستان کی جوړیږی.
د برښنا د لیږدونی دغه لین د قرغزستان دد تکاله سیمی څخه چی د قرغزستان په شمال کی موقعیت لری پیل کیږی او له تاجکستان او افغانستان څخه تیریږی د پیښور ښار د پاکستان هیواد په شمال کی پای ته رسیږی د افغانستان په خاوره کی د لین مستقیم اوږدوالی 562 کیلومتره ده چی له 600 ځایونو، 23 ولسوالیو او له شپږ6 ولایتونو چی په شمال او شمال شرق کی واقع دی.
مرکز او د افغانستان له ختیځ لوری څخه تیریږی او په نژدی (152000) یوسلو دوه پنځوس زرو کورنیو باندی چی ددی لین په اوږدوکی واقع دی تاثیر کوی د اصلی توافقنامی په اساس، د برښنا د پلورلو او پیرولو د اساسی توافقنامی په اساس د زر1000 کاسا د برښنا د لیږدونی له لین څخه ګټه اخیستنه په دومرحلو ویشل شوی ده. او ، د زر1000 کاسا د برښنا د لیږدونی له لین څخه ګټه اخیستنه په دومر مرحلو ویشل شوی ده.
A- د لین د سروی او د ډیزاین چاری به په نژدی شپږو6 میاشتو کی نهایی نشی.
B- د لین تدارکاتی، جوړښت او د کنورتر سټیشنونه به تقریبآ په 36 میاشتو کی بشپړی شی.
C- د لین د ساتنی او عملیاتی مرحله د 15 کلونو په شاوخواکی.