نن د اوبو او انرژی وزارت د مچلغو د پروژی دډيزاین برخی قرارداد د پاکستانی کمپنی(PES) سره د یو میلیون ډالرو په ارزشت لاسلیک شو.

 

نن د اوبو او انرژی وزارت د مچلغو د پروژی دډيزاین برخی قرارداد د پاکستانی کمپنی(PES) سره د یو میلیون ډالرو په ارزشت لاسلیک شو.

د مچلغود بریښنا او اوبو لګولو د بند پروژه چه د پکتیا ولایت احمدآبا ولسوالی کی موقعیت لری

په خواشینی سره چه مخکی یی دوه ځلی قرارداد لاسلیک شوی وه ولی د ضعیفو کمپنیو په ټاکلو، تخنیکی مشکلات او نیمګړو تدارکاتو پروسی له کبله له ځنډ سره مخامخ شوی وه.

دښاغلی جلاالتمآب ولس مشر د خاصی پاملرنی او د وزارت د نوی رهبری په تلاش سره د هغه طرحه په اساس چه د وزارت له طرفه ملی تدارکاتو ته واړندی شوی وه

چه باید دیزاین له ساختمان څخه جلا قرارداد او ساختمان برخه یی په دریو فازو وویشل شی.

اوله برخه کی یی د کمپ اړونده سرک او دایمی، موقتی تعمیرونه شامل دی

دوهمه // // د بند اساسی قسمت له ټولو اړونده ساختمانوور سره // //

دریمه // // د ښی او چپ عمومی کانالونه له ټول ساختمانو سره // //

د یادونی وړده چه د اول فاز او دیزاین قسمت د ملی تدارکاتو د فیصلی له مخی چه باید د واحدی منبع له مخی قرارداد شی، نو ددی له پاره چه په یو وخت دپروژی کار شروع کړو

نن د پروژی دیزاین برخه له پاکستانی انجنیری سرویس سره لاسلیک شو.

او د اول فاز اداری او تدارکاتی پړاونه خلاص شوی دی انشاالله د راتلونکی اوونی په سرکی به یی قرارداد لاسیلک شی.

څرنګه چه په ساحه کی عملا پخوا په همدی برخو کی د کار شرایط اماده وه او کمپنی کولای شی چه عملا کار یی شروع کړی.

دیادونی وړده چه دوهم او دریم فاز دساختمان برخی قراردادی مراحل به یی د ژمی په موسم کی طی، او د نوی کال په اوایلو کی د هوا د شه والی سره سم ساختمانی عملی کارونه شروع شی