مرجع اطلاع رسانی وزارت انرژی و آب

شماره اسم و مسئولیت وظیفوی شماره تماس پست برقی (ایمیل)
1 آمر مطبوعات (773218418)0093  
2 سخنگوی وزارت انرژی و آب (783070578)0093 akhtarmohammadnasrat@gmail.com

 

User account menu