معرفی وزیر آب و انرژی

زندگی‌نامه محترم ملا عبداللطیف "منصور"سرپرست وزارت آب و انرژی ا.ا.ا

محترم ملا عبداللطیف "منصور" فرند شهید حاجی یارمحمد، 54 سال پیش از امروز، در قریه هیبت خیل سهاک ولسوالی زرمت ولایت پکتیا چشم به جهان گشوده است.

تحصلات ابتدایی خویش را در محل آبایی شان به پایان رسانیده است.

پس از کودتای کمونیستی، در هفتم ثور سال 1357، همرای فامیل خویش به کشور پاکستان مهاجر شدند و تحصیلات عالی خویش را در  مدارس مشهور پاکستان، در بخش علوم دینی در مدرسه دینی نورالمدارس، نجم المدارس و دارلعلوم حقانیه تکمیل نموده که اساتید مشهور شان مولانا عبدالحق(رح)، دیربابا، قاضي عبدالکریم کلاچوي، ملا صاحب بابکر  و مولوي صاحب صالح محمد، هستند.

برعلاوه آموزش دینی، آموزش سیاسی و نظامی را نیز کسب نموده اند.

پس از شهادت مولوی صاحب نصرالله"منصور"،  به اتفاق آرای مردم ولایت پکتیا و مجاهدین آن ولایت، جانشین ایشان و هم‌چنان به حیث والی ولایت پکتیا تعیین شدند. در دوران حکومت مجاهدین به حیث والی ولایت پکتیا و مصلح به مردم خدمت نموده اند.

از بدو تأسیس تحریک امارت اسلامی طالبان،  به شمول تمامی مجاهدین‌اش، همرای آن تحریک یکجا و هم‌چنان تمام امکانات‌شان را نیز به تحریک نامبرده سپردند.

در  حاکمیت دور اول ا.ا.ا، به حیث معاون ولایت هلمند، شاروال ولایت کندهار و وزیر زراعت و مالداری ایفای وظیفه نموده اند.

پس از تجاوز آمریکا بر افغانستان، منحیث مسئول عمومی جبهات نظامی شاهی کوت برگزیده شدند که  هزاران تن از مجاهدین را  در مراکز نظامی جهت ایفای وظیفه مقدس جهاد، تربیه و سوق نموده اند.

هم‌چنان محترم ملا عبداللطیف "منصور"، در تشکیلات امارت اسلامی به حیث والی ولایت‌های پکتیا، لوگر و ننگرهار، رئیس کمیسیون سیاسی، رئیس دفتر رهبری امارت اسلامی، رئیس کمیسیون زراعت، عضو رهبری امارت اسلامی و عضو تیم مذاکراتی در قطر ایفای وظیفه نموده اند.

پس از بیرون راندن قوای آمریکا و ناتو از کشور و فتح افغانستان برای بار دوم به دست مجاهدین امارت اسلامی افغانستان و پس از بدست گرفتن استقلال کامل ، اکنون محترم ملا عبداللطیف "منصور"، در کابینه ا.ا.ا به حیث سرپرست وزارت آب و انرژی برای کشور و هموطنان خویش خدمت می‌نمایند.

User account menu