پروژه های در حال جریان

پروژه‌های در حال تطبیق

پروژه‌های در حال تطبیق ریاست برنامه‌های انرژی وزارت انرژی و آب در بخش توزیع انرژی برق قرار ذیل می‌باشد:

احداث سب ستیشن  (110/20 کیلو ولت) ولسوالی عنابه ولایت پنجشیر به ارزش مجموعی مبلغ (5) میلیون دالر امریکایی از بودجه انکشافی حکومت افغانستان که ظرفیت توزیع برق برای تعداد ( 160000 ) خانواده را دارا می‌باشد؛

احداث سب ستیشن (220/20 کیلو ولت) در ولسوالی های وازه و حٌدران  به ظرفیت 16 میگا ولت امپیر؛

احداث سب ستیشن (220/20 کیلو ولت)شهر خوست با ظرفیت 2x16 میگا ولت امپیر؛

فاز دوم شبکه برقرسانی { ولتاژ متوسط (20 کیلوولت) و ولتاژ پائین (0.4 کیلوولت) } ولایت لغمان به ارزش مجموعی مبلغ ( 0.35 ) میلیون دالر امریکایی که از بودجه انکشافی حکومت افغانستان  تمویل میگردد. با تطبیق این پروژه زمینه دسترسی 800 خانواده به انرزی برق فراهم می‌گردد.

فاز دوم شبکه برقرسانی { ولتاژ متوسط (20 کیلوولت) و ولتاژ پائین (0.4 کیلوولت) } ولایت جلال آباد به ارزش مجموعی مبلغ ( 0.38 ) میلیون دالر امریکایی که از بودجه انکشافی حکومت افغانستان پرداخت می‌گردد.  با تطبیق این پروژه زمینه دسترسی 800 خانواده به برق در ولایت‌های یاد شده فراهم می‌گردد.

شبکه برق‌رسانی{ ولتاژ متوسط (20 کیلوولت) و ولتاژ پائین (0.4 کیلوولت) } ولسوالی منوگی ولایت کنر به ارزش مجموعی ( 1.8) میلیون دالر امریکایی که از بودجه انکشافی حکومت افغانستان پرداخت می‌گردد با تطبیق این پروژه زمینه دسترسی 4000 خانواده به انرژی برق در ولایت یاد شده  فراهم می‌گردد.

شبکه برقرسانی {ولتاژ متوسط (20 کیلوولت) و ولتاژ پائین (0.4 کیلوولت) } تعداد 21 قریه مسیر لین انتقال 110 کیلوولت ولایت بادغیس به ارزش مجموعی مبلغ ( 1.8 ) میلیون دالر امریکایی که از  بودجه انکشافی حکومت افغانستان پرداخت می‌گردد. با تطبیق این پروژه زمینه دسترسی 4400 خانواده به انرژی برق  در ولایت‌ یاده شده فراهم می‌گردد.

شبکه برقرسانی {ولتاژ متوسط (20 کیلوولت) و ولتاژ پائین (0.4 کیلوولت) } ولسوالی سرخ رود ولایت ننگرهار به ارزش مجموعی مبلغ ( 1.09 ) میلیون دالر امریکایی که از بودجه انکشافی حکومت افغانستان پرداخت می‌گردد.  با تطبیق این پروژه زمینه دسترسی 1844 خانواده در ولسوالی یاده به انرژی برق فراهم می‌گردد.

پروژه تعویض چراغ‌های معمولی به چراغ های کم مصرف LED به ارزش مجموعی مبلغ ( 3.07 ) میلیون دالر امریکایی که از بودجه انکشافی حکومت افغانستان تمویل می‌گردد. این پروژه به منظور تحفظ مقدار 4.23 میگاوات انرژی برق در 36 وزارت خانه و ادارات مستقل دولتی مقیم شهر کابل تطبیق می‌گردد.

  1. - پروژه‌‌های بزرگ زیربنایی تحت‌کار

در سال 1397 به تعداد 5 پروژه بزرگ تحت کارقرار دارد که قرار زیر است:

1- دیزاین و اعمار بند آبیاری و تولید برق پاشدان ولایت هرات

  پروژه دیزاین و ساختمان بند آبیاری و تولید برق پاشدان ولایت هرات تا اخیر سال 1397 در حدود 30 درصد پیشرفت داشته است.  با تکمیل شدن این پروژه ملی در حدود 36888 هکتار اراضی تحت آبیاری قرار گرفته و 2 میگاوات برق تولید می‌گردد. همچنان تامین آب آشامیدنی برای بخشی از ساکنان شهر هرات، کنترول سیلاب‌های موسومی،  تغذیه آب‌های زیر زمینی، گوارا ساختن محیط زیست، اشتغال‌زایی و تقویه فضای سبز شمال شهر هرات از طریق آب جوی سلطانی تامین می‌گردد که جزء مزایای این پروژه می‌باشد.

 2- دیزاین و اعمار بند آبیاری و تولید برق مچلغو ولایت پکتیا

این پروژه در ولسوالی احمد آباد ولایت پکتیا موقعیت دارد. پس از فسخ قرار داد برای بار سوم، بخش مکمل دیزاین به تاریخ 12/9/1397  به مبلغ 1,058,692 دالر امریکایی میان وزارت انرژی و آب و کمپنی قراردادی PES قرارداد شد. و  همچنان امورساختمانی فاز اول بخش باقی ماندۀ تعمیرات رهایشی و سرک وصل‌کننده به مبلغ 3,354,007 میلیون دالر امریکایی با کمپنی گرین‌سیتی عقد قرار داد گردیده است. کار پروژه قبل از قرارداد سومی  در حدود 8 درصد پیشرفت داشته و  بعد از عقد قرار داد فاز اول، کمپنی پرسونل و وسایط تخنیکی خویش را به ساحه انتقال داده و کارهای مبلایزیشن و کار عملی در ساحه جریان دارد.

با تکمیل شدن پروژه مذکور، آب کافی برای 4710  هکتار اراضی تامین گردیده و بیشتر از 800 کیلووات برق آبی نیز تولید خواهد شد. همچنان  تهیه آب آشامیدنی، تغذیه آب‌های زیر زمینی، گوارا ساختن محیط زیست و اشتغال زایی برای اهالی منطقه مهیا خواهد شد. و همچنان 11 قریه که شامل 1776 فامیل می‌باشد، از مزایای این پروژه بهرمند می‌شوند که تعداد آن‌ها به 20230 تن می‌رسد. اسناد دیزاین فاز دوم که بخش اساسی بند و ساختمان‌های مربوطه دربر دارد؛ در حال تکمیل  و عنقریب قرارداد اعمار آن بعد از طی مراحل پروسه تدارکاتی با کمپنی‌های برنده عقد  و کار عملی ساختمانی آن  نیز آغاز خواهد شد.

 3- پروژه آبیاری کمال‌خان و کنترول سیلاب لشکری

این پروژه به فاصله 18 کیلومتر از ولسوالی چهار برجک به طرف شمال و در حدود 95 کیلومتر در جنوب شهر زرنج بالای دریای هلمند موقعیت دارد. کارهای ساختمانی این پروژه را سه فاز احتوا می‌کند؛ فاز اول و دوم آن قبلاً تکمیل گردیده و امور ساختمانی فاز سوم پروژه در حدود30 درصد پیشرفت فزیکی داشته است. هدف اصلی این پروژه کنترول سیلاب‌های مدهش موسومی و آبیاری زمین‌های زراعتی می‌باشد که توسط کانال‌های این پروژه در حدود (174000) هکتار زمین آبیاری خواهد شد. همچنان یک استیشن برق چهار توربینه در نظر گرفته شده است که در آینده سه توربین آن فعال و یک توربین آن در موارد احتیاطی استفاده خواهد شد.  که مجموع قدرت تولید انرژی برق آن به (9) میگاوات می‌رسد.  از اینکه در این ساحه همیشه دریای هلمند خط السیر خود را تغیر می‌دهد، به منظور کنترول سیلاب‌ها، پروژه مذکور از چند قسمت دیگر ( دکه اساسی، دکه راست، بند قلعه افضل، بندکمال خان، دکه جهت دهنده، بند کنترولی، پرچاوه اتومات و ساختمان‌های کانال‌ها )در نظر گرفته شده است.

با تکمیل شدن این پروژه در قدم اول 35000 تن از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد  و در آینده با وسعت پروژه، در حدود 430766 تن به این تعداد افزوده خواهد گردید.

 4- پروژه دیزاین و ساختمان بند آبیاری و تولید برق دهنه دره ولایت فاریاب

این پروژه در ولسوالی پشتون کوت ولایت فاریاب موقعیت دارد. قرار داد آن در سه بخش میان وزارت انرژی وآب و کمپنی‌های مشترک مبنا بهینه‌سازان نیرو(MBN)، شرکت پارس تابلو(PT)، تولید ملزومات برق (TMB)، و خدمات مشورتی اپیکس 2 (2 Apex) به ارزش 37,892,834 دالر امریکایی عقد گردیده است.

این پروژه با ظرفیت ذخیره مجموعی 1988 میلیون متر مکعب آب، قابلیت آبیاری زمین‌های زراعتی و تولید برق آبی را دارا بوده و ظرفیت آبیاری 9000 هکتار زمین و همچنان ظرفیت تولید 1560 کیلووات برق را دارا می‌باشد. با تکمیل شدن این پروژه در حدود 1500 فامیل از مزایای آن بهره‌مند می‌گردند.

5- پروژه بند دهله ولایت قندهار

بند دهله بالای دریای ارغنداب که یکی از شاخه‌های اصلی دریای هلمند می‌باشد؛ به فاصله 34 کیلومتری به طرف شمال شرق ولایت قندهار موقعیت دارد. بند دهله بندخاکی بوده که قبلاً ساخته شده است. این بند 55 مترارتفاع و  540 متر  طول دارد و ظرفیت ذخیروی کاسه بند آن به 478.6 میلیون مترمکعب آب می‌رسد.  بند دهله در گذشته  84000 هکتار زمین را آبیاری می‌کرد اما با گذشت زمان، کاسه بند تقریباً %40 توسط رسوبات پر گردیده که ظرفیت ذخیروی آن در حال حاضر تقریباً به 288 میلیون مترمکعب آب کاهش یافته است.

در حال حاضر کار مطالعات انکشاف و بازسازی این بند جریان دارد و بعد از تکمیل شدن مراحل مطالعات و دیزاین، کار ساختمان آن نیز آغاز  می‌گردد.

جدول 1: جزئیات در مورد پنج پروژه بزرگ زیربنائی که تحت کار

 

شماره

اسم پروژه

ولایت

ولسوالی

اراضی تحت آبیاری (هکتار)

ظرفیت ذخیره به میلیون متر مکعب

ظرفیت تولید برق (به میگاوات)

پیشرفت کار به فیصد (%)

وضعیت فعلی پروژه ها

 
 
 

۱

دیزاین و ساختمان بند ذخیره وتولید برق پاشدان

هرات

کروخ

36888

54.2

2

30%

تحت کار قراردارد

 

۲

دیزاین تفصیلی و ساختمان بند دهنه دره

فاریاب

پشتون کوت

9000

19.88

1.56

1.2%

تحت کار قراردارد

 

۳

دیزاین تفصیلی و ساختمان فاز سوم بند کمال خان

نیمروز

چهار برجک

174000

52

9

30%

تحت کار قراردارد

 

۴

دیزاین تفصیلی مچلغو

پکتیا

احمد آباد

4710

5.28

1

8%

تحت کار قراردارد.

 

۵

سروی و دیزاین پروژه بند ذخیروی دهنه فازسوم

قندهار

ارغنداب

84000

583

24

70%

تحت کار قراردارد