مولوی نورالله حکمت به حیث رئیس تدارکات وزارت آب و انرژی معرفی شد.

mew-admin
یکشنبه ۱۴۰۲/۷/۲ - ۱۲:۴۴
1

 

مولوی نورالله حکمت که قبلاً به حیث رئیس حقوقی مارکیت برق ایفای وظیفه می نمود، اکنون بر اساس لزوم دید مقام رهبری وزارت به حیث رئیس تدارکات تعیین و به همکاران معرفی گردید.

محترم قاری محمد عبدالعزیز عزیز رئیس عمومی دفتر وزارت آب و انرژی در هنگام معرفی رئیس جدید تدارکات، با اشاره به اصل تغییر و تبدیل در ادارات روی اهمیت اطاعت امر و نقش دعا در پیروزی و موفقیت مسلمانان صحبت به عمل آورد.

آقای عزیز از کارکرد های مولوی صاحب حکمت در وظیفه قبلی شان به نیکی یاد کرد.

در همین حال محترم الحاج محمدالدین نیازی رئیس عمومی مالی و اداری وزارت آب و انرژی نیز روی اصل تغییر و تبدیل تاکید ورزیده هدف از این تغییرات را بهبود اجراآت یاد نمود.

قابل ذکر است که آقای مولوی حکمت فارغ التحصیل علوم دینی بوده و بیش از 15 سال به صورت یک مجاهد فعال در بخش های ملکی و نظامی به امارت اسلامی و مردم افغانستان خدمت کرده است.

User account menu