اعلان کاریابی (مدیرعمومی دفتر ساحوی شکردره)

mew-admin
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۴ - ۱۲:۷
job

Publish Date

Closing Date

اداره ملی تنظیم امور آب به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم خدمات ملکی به سلسله اعلانات قبلی اینک بست ذیل را به منظور استخدام افراد شایسته و مجرب از طریق رقابت آزاد طبق سیستم پروژه تغییر به اعلان رقابتی میگذارد: علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات از طریق لینک ذیل بدست بیاورند:

 (http://lowgrade.iarcsc.com/)

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید

کد بست : NWR-0495

مشخصات بست:

عنوان بست:                    مدیرعمومی دفتر ساحوی شکردره

بســــت:                          بست ۴

وزارت/اداره:                      اداره ملی تنظیم امور آب

موقعیت بست:                  کابل

تعداد بست:                      (۱)

بخش مربوطه:                   اداره ملی تنظیم امور آب / معاونیت تخنیکی / ریاست عمومی حوزه دریائی کابل / ریاست حوزه فرعی دریائی کابل وسطی / آمریت منابع آب / مدیریت عمومی دفتر ساحوی شکردره

گزارشدهی به :                آمرمنابع آب 

   

گزارش گیر از:                  انجنیر ساحوی گلدره,  مامورگیچ خوان باریک آب,  محافظ استیشن باریک آب,  میخانیک دروازه,  محافظ بند,  محافظ بند,  انجنیر نظارت بند شاه عروس,  انجنیر نظارت بند شاه عروس,  انجنیرکنترول کیفیت بند شاه عروس,

اندازه معاش:                   اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................

برنامه تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

بر اساس پلان استراتیژیک منظورشدۀ منابع بشری، وزارت‌ ها و ادارات برای هر بست دارای متصدی و خالی شامل این پروژه، در شروع هر سال وظایف کلیدی (Key Deliverables) و شواهد اثباتیه (Means of Verification) مطابق به لایحۀ وظایف، اهداف اساسی اداره، در هم‌آهنگی با آمر مستقیم ترتیب و ضم قرار داد کاری شان می‌گردد. ارزیابی اجراآت کارکنان که از این طریق استخدام می‌گردند، درختم هر سال به اساس گزارش منظور شده اجراات کاری شان در مقابل وظایف کلیدی و شواهد اثباتیه صورت می‌گیرد و تمدید قرار داد کاری کارکنان برای سال بعدی مشروط به تکمیل موفقانه این وظایف می باشد.

اداره ملی تنظیم امور آب :

اداره ملی تنظیم امور آب براساس فرمان شماره ۳۶ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۹ مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان از تجزیه وزارت انرژی و‌ آب ایجاد و در قسمت مدیریت همه جانبه منابع آب کشور ، ساخت زیر بنا های آبی فعالیت می نماید.

هدف وظیفه:

اتخاذ تدابیر موثر جهت تامین مصونیت، حفظ و مراقبت و کارکرد درست اجزای بند و ثبت و تحلیل دیتای وضعیت آب در بند

وظایف تخصصی:

اتخاذ تدابیر لازم جهت اطمینان از مصونیت بند ذخیروی آب مطابق نورم ها واستندرد های انجنیری بندهای ذخیروی آب با استفاده از تجارب جهانی در زمینه مصونیت و حفظ و مراقبت بند ها
 
ترتیب پلان نظارتی بیست و چهار ساعته در دو الی سه شیفت کاری برای بند
 
ترتیب پلان حفظ و مراقبتی سالانه برای بند جهت رفع مشکلات عایده بند
 
ترتیب رهنمود و دستورالعمل های تخنیکی جهت تطبیق بهتر امور حفظ و مراقبت بند
 
ترتیب پلان عاجل (Emergency Action Plan) نظارت از روند حفظ و مراقبت بند ذخیروی آب بند و اطمینان از کار نورمال بند
 
حصول اطمینان از فعال بودن و کارکرد درست تجهیزات و آلات اندازه گیری (Instruments) ناصبه در بند و دریافت دیتا از تجهیزات نصب شده مطابق منول ها
 
اتخاذ تدابیر موثر جهت بهره برداری نورمال و حفظ و مراقبت از بند مطابق استندرد ها و نورم های انجنیری بندها
 
اتخاذ تدابیر لازم جهت حفظ و مراقبت بخش برق و تجهیزات فلزی و میخانیکی نصب شده در بند
 
نظارت دایمی از روند کاری دروازه های بند و چک و بررسی آنها و مطمئن شدن از وضعیت کارکرد نورمال دروازه های بند
 
دریافت و ثبت دیتا از تجهیزات نصب شده در بند بطور روزانه و ماهوار، تحلیل دیتای دریافت شده و ترتیب اسناد منظم از دیتای دریافت شده بطور هارد کاپی و سافت کاپی در دفتر ساحوی بند
 
ثبت ارقام آب ذخیره شده در بند و آب رها شده از بند و میزان تولید برق بطور روزانه و ماهوار در فایل ها بشکل هارد کاپی و سافت کاپی

 

وظایف مدیریتی:

  تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده اداره؛
 
انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
 
مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان بخش های تحت اثر؛
 
ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛ و
 
اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

ایجاد هماهنگی لازم با بخش های مربوطه جهت انسجام بهتر امور

--------------------------------------------------------------------------------------------——-

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های انجنیری منابع آب، انجنیری هایدرولیک، انجنیری ساختمان های هایدروتخنیکی از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق لذکر ارجحیت داده می شود.

تجربه کاری:

داشتن حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور.

مهارت های لازم:

  1. تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو و یا دری) و زبان انگلیسی
  2. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

موارد تشویقی:

  1. (۵) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت
  2. (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام
  3. نوت : افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق می توانند در صورتیکه معلولیت شان مانع انجام کار نگردد، برای احراز این بست درخواست نمایند.

 

User account menu