اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد پروژه بازسازی تالار کنفرانس وزارت.

mew-admin
contract

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود،وزارت انرژی و اب در نظر دارد،قرارداد پروژه بازسازی تالار کنفرانس وزارت به سیستم مدرن را با شرکت ساختمانی شهاب شهیر دارای نمبر جواز (45341) را به قیمت مجموعی مبلغ (5388300) پنج ملیون و سه صدو هشتادو هشت هزارو سه صد افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت انرژی و آب واقع سرک دارالمان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.

Latest announcements

Mon, Jan 27 2020 3:42 PM
Background image

Notification for intention to contract award

Notification for intention to contract award The Ministry of energy and water of Afghanistan (MEW) is supposed to award the contract: Water Resources Development Investment Program _ . . .

Wed, Dec 11 2019 3:25 PM
Background image

Notification for intention to contract award

The Ministry of energy and water of Afghanistan (MEW) is supposed to award the contract: Rehabilitation of Lower Kokcha Irrigation-Zone II: Archi  Jaded Canal( AJC), LKIP/AJC 20+450 to . . .

Wed, Nov 13 2019 3:06 PM
Background image

Notification for intention to contract award

The Ministry of energy and water of Afghanistan (MEW) is supposed to award the contract: Rehabilitation of Lower Kokcha Irrigation-Zone II,-Archi Kohna Canal (AKC), LKIP/AKC 20+450 to . . .

Back to announcements