همه داوطلبی ها

یکشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۶ - ۱۱:۱۸
Background image

اعلان تدارکاتی پروژه تحکیمات سواحل قریه یتیم تپه لات پنجم  ولسوالی ینگی قلعه ولایت تخار

وزارت آب و انرژی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید...

چهارشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۲ - ۱۱:۲۹
Background image

اعلان تدارکاتی پروژه تحکیمات سواحل قریه یتیم تپه لات چهارم  ولسوالی ینگی قلعه ولایت تخار

وزارت آب و انرژی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید...

دوشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۰ - ۱۰:۳
Background image

اعلان تدارکاتی پروژه تحکیم سواحل آمو در قریه تازه آرق ولسوالی کلدار ولایت بلخ

وزارت آب و انرژی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید...

پنجشنبه ۱۴۰۲/۶/۱۶ - ۹:۵۲
Background image

اعلان تدارکاتی پروژه تحکیمات سواحل قریه یتیم تپه لات سوم ولسوالی ینگی قلعه ولایت تخار

وزارت آب و انرژی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید...

دوشنبه ۱۴۰۲/۶/۱۳ - ۱۴:۲۴
Background image
دوشنبه ۱۴۰۲/۶/۱۳ - ۱۴:۱۳
Background image

اعلان تدارکاتی پروژه تحکیمات سواحل قریه یتیم تپه لات دوم ولسوالی ینگی قلعه ولایت تخار

وزارت آب و انرژی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید...

دوشنبه ۱۴۰۲/۶/۱۳ - ۱۴:۶
Background image

اعلان تدارکاتی پروژه حفظ و مراقبتی لات اول بند ذخیروی خروار ولایت لوگر

وزارت آب و انرژی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید...

دوشنبه ۱۴۰۲/۵/۲۳ - ۱۵:۴۹
Background image

اعلان تدارکاتی پروژه حفظ و مراقبتی بند ذخیروی دهنه شیر ولایت غزنی

وزارت آب و انرژی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید...

چهارشنبه ۱۴۰۲/۵/۱۸ - ۱۵:۲۲
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه خریداری تعداد(43) قلم رنگ باب و 41 قلم تجهیزات و پرزه جات آی تی

وزارت آب و انرژی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید...

Pagination

User account menu