روئسای حوزه های دریایی گزارش کارکردها، فعالیت ها و مشکلات خویش را با مقام رهبری وزارت آب و انرژی شریک کردند.

mew-admin
Fri, Aug 12 2022 3:58 PM
1

محترم ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزارت آب و انرژی با روئسای حوزه های دریایی دیدار نموده در مورد فعالیت ها، دستاورد ها و راه حل های مشکلات موجود  در حوزه های دریایی بحث و تبادل نظر نمودند.

در این دیدار روئسای حوزه های دریایی گزارش فعالیت ها و کارکردهای خویش را در حضور سرپرست وزارت آب و انرژی ارائه کرده پیشنهادات و مشکلات شان را نیز شریک نمودند.

سرپرست وزارت آب و انرژی پس از بررسی گزارش کاری روئسا جهت پیشبُرد بهتر امور و حل مشکلات هدایات لازم را ارائه نموده با اشاره به کنفرانس بین المللی جلب سرمایه گذاری در تطبیق پروژه های آب و انرژی از روئسا خواست تا در راستای جلب سرمایه گذاری در حوزه های دریایی بیشتر تلاش ورزند.

آقای منصور در این جلسه یادآور شد که کار های لازم در مورد پروژه انتقال آب از پنجشیر به کابل به خوبی پیش رفته و در آینده نزدیک کار آن آغاز خواهد شد.

در اخیر سرپرست وزارت آب و انرژی تمام روئسا را به اخلاص، صداقت و وطندوستی تشویق نموده تاکید کرد که برای مدیریت آب و انکشاف انرژی در کشور تمام تلاش خویش را به کار گیرند.

User account menu