اطلاعیه تصمیم اعطاء قرار داد 40 پروژه چکدم های ولایات

mew-admin
contract

بدینوسیله به تآسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانید ه میشود که وزارت انرژی و آب در نظر دارد قرارداد قرارداد پروژه های چکدم ولایات را با شرکت های که مشخصات و قیمت آن در جدول ذیل درج گردیده اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت انرژی و آب واقع سرک دارالامان ایستگاه سناتوریم وفق احکام ماده پنحاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

Documents

جدول پروژه ها

Latest announcements

Wed, Dec 11 2019 3:25 PM
Background image

Notification for intention to contract award

The Ministry of energy and water of Afghanistan (MEW) is supposed to award the contract: Rehabilitation of Lower Kokcha Irrigation-Zone II: Archi  Jaded Canal( AJC), LKIP/AJC 20+450 to . . .

Wed, Nov 13 2019 3:06 PM
Background image

Notification for intention to contract award

The Ministry of energy and water of Afghanistan (MEW) is supposed to award the contract: Rehabilitation of Lower Kokcha Irrigation-Zone II,-Archi Kohna Canal (AKC), LKIP/AKC 20+450 to . . .

Tue, Sep 24 2019 9:09 AM
Background image

Notification for Intention to contract award (PMO Office Building)

The Ministry of Energy and Water of Afghanistan (MEW) is supposed to award the Contract Construction of PMO Office Building under the contract No. MEW/WRDIP-P1/NCB/Addtl 04 with M/s . . .

Back to announcements