گالری رسانه

د اوبو او انرژي وزارت کړني په اونۍ کې(20)

د اوبو او انرژي وزارت د یو کلن لاسته راوړنو په اړه خبري کنفرانس

د کجکي د برېښنا بند د پروژې د پرانستې راپور

د اوبو او انرژي وزارت کړني په اونۍ کې (۱۹)

د اوبو او انرژي وزارت کړتي په اونۍ کې (18)

د اوبو او انرژي وزارت کړني په اونۍ کي (۱۷)

د انرژي او اوبو وزارات کړني په اونۍ کي (۱۶)

د اوبو او انرژي وزارت کړني په اونۍ کي (۱۵)

د اوبو او انرژي وزارت کړني په اونۍ کي (۱۴)

د اوبو او انرژي وزارت د ابو معینیت کړنې

داوبو او انرژي وزارت د اوبو معینیت تخنیکی ناسته

د اوبو او انرژي وزارت کړني په اونۍ کي (۱۳)

د اوبو او انرژي وزارت کړني په اونۍ کي (12)

د اوبو او انرژي وزارت کړنې په اونۍ کي (۱۱)

د اوبو او انرژي وزارت مرستیال د اوبو بخش له ریاستونو څخه لیدنه وکړه

د اوبو او انرژي وزارت کړني په اونۍ کي (۱۰)

Pagination

User account menu