آگاهی درخواست اظهار علاقمندی پروژه خدماتی تحلیل وضعیت آب در یایی پنج آمو

mew-admin
tender

Publish Date

Closing Date

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه  درخواست اظهار علاقمندی پروژه خدماتی تحلیل وضعیت آب در یایی پنج آمو اشتراک نمایند.

پروژه خدماتی تحلیل وضعیت آب در یایی پنج آمو در سیستم CMS بانک انکشاف آسیایی اعلان شده شرکت های علاقمند می تواند REOI مکمل را در این لینک ذیل دریافت نمایند:

https://www.adb.org/projects/tenders?terms=Analysis

قابل ذکر است که تسلیمی اظهار علاقمندی از طریق CMS به شکل online صورت میگیرد.

 

 

More tenders

Mon, May 24 2021 12:00 PM
Background image

Request for quotation (RFQ)

Public Awareness on Water Management and Documenting PARBSP Achievements in Panj Amu River Basin...

Tue, Apr 06 2021 1:56 PM
Background image

Request for Quotition (RFQ)

Public Awareness on Water Management and Documenting PARBP Achievements in Panj Amu River Basin...

Back to tenders

User account menu