آگاهی داوطلبی جمع آوری پروژه آب باران در پوهنتون پولی تخنیک کابل

mew-admin
tender

Publish Date

Closing Date

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار تغذیه آب های زیر زمینی و جمع آوری آب باران در پوهنتون پولی تخنیک کابل اشتراک نموده و سافت شرطنامه و اسناد تخنیکی مربوطه را از ویب سایت های اداره ملی تنظیم امور آب و اداره تدارکات ملی به دست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر تاریخ 25/05/1400به آمریت تدارکات امور ساختمانی - ریاست تدارکات بلاک پنجم منزل اول سرک دارالامان – سناتوریم، اداره ملی تنظیم امور آب تسلیم نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد. تضمین آفر به صورت تضمین بانکی مبلغ 45,000 چهل و پنج هزار افغانی می باشد.

Documents

بل احجام کاری
شرطنامه معیاری جدید
Combined Drawings
پلان کاری

More tenders

Mon, May 24 2021 12:00 PM
Background image

Request for quotation (RFQ)

Public Awareness on Water Management and Documenting PARBSP Achievements in Panj Amu River Basin...

Tue, Apr 06 2021 1:56 PM
Background image

Request for Quotition (RFQ)

Public Awareness on Water Management and Documenting PARBP Achievements in Panj Amu River Basin...

Back to tenders

User account menu