د دشت قلعه ښکتنې پنج سیندیزې فرعي حوزې رئیس د اف، اې، او مؤسسې له تخنیکي ټیم سره وکتل

mew-admin
Tue, Dec 05 2023 11:49 AM
1

د دشت قلعه ښکتنې پنج سیندیزې فرعي حوزې رئیس انجنیر عبدالواحد رجب د اف، اې، او مؤسسې له تخنیکي ټیم سره وکتل او په نوموړې حوزه کې د اوبو سکتور د پروژو د پلي کولو په هکله یې بحث او د اندونو تبادله وکړه.

همدارنګه، د وړاندیز شویو پروژو لومړنۍ سروې ترسره شوه او د اف، اې، او مؤسسې تخنیکي ټیم د نوموړو پروژو د پلي کولو په برخه کې یې د همکاري ژمنه وکړه.

User account menu