اعلان کاریابی حوزه لوگر.

mew-admin
Sun, May 05 2019 11:09 AM
کاریابی

Publish Date

Closing Date

Location

لوگر

نوت: متقاضیان محترم متیوانند فورمه های درخواستی را از مدیریت منابع بشری حوزه مربوطه دریافت و دوباره تسلیم نمایند.

Documents

فورم درخواستی بخش ولایتی
لیست اعلان حوزه لوگر
آمر تنظیم امور آب حوزه فرعی لوگر
مدیر حفظ و مراقبت حوزه های فرعی لوگر