پروتوکل ها و تفاهم نامه ها

قرارداد ها، تفاهم‌نامه ها وپروتوکل های وزارت انرژی و آب

شماره

موضوع

کشورها

دانلود فایل

1

پروتوکل مشترک میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری ترکمنستان در عرصه همکاری های اقتصادی و تجارتی

افغانستان - ترکمنستان

123

2

پروتوکل در زمینه ساختمان لین انتقال آتامراد خماب قرقین و اعمار دو باب سب ستیشن میان وزارت های انرژی و آب جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری ترکمنستان

افغانستان - ترکمنستان

123

3

پروتوکل پنجمین کنفرانس در عرصه همکاری های اقتصادی و تجارتی میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری ترکمنستان

افغانستان - ترکمنستان

123

4

تفاهم‌نامه همکاری میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران در زمینه آب و برق

افغانستان - ایران

123

5

پروتوکل ششمین جلسه کمیسیون مشترک بین الحکومتی در عرصه همکاری های اقتصادی، تجارتی و اجتماعی میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری تاجکستان

افغانستان - تاجکستان

123

6

تفاهم‌نامه همکاری استراتیژیک میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری ازبکستان

افغانستان - ازبکستان

123

7

قرار داد شماره 5 در مورد خریداری برق از جمهوری اسلامی ایران, میان جمهوری اسلامی افغانستان و وزارت نیروی جمهوری اسلامی ایران

افغانستان - ایران

123

8

توافق‌نامه پلان تدابیری هفتمین اجلاس کمیسیون مشترک بین الحکومتی همکاری های اقتصادی، تجارتی، اجتماعی و تخنیکی میان جمهوری اسلامی افغانستان وجمهوری تاجکستان

افغانستان - تاجکستان

123