په کابل ښار کې د سطحی او ځمکې لاندې اوبو سرچینو د پیژندلو لومړنۍ طرح اقتصاد عالي شورا ته وړاندې شو.

mew-admin
Tue, Aug 06 2019 8:29 AM
اخبار

د اوبو او انرژۍ وزارت د ځمکې لاندې اوبو د مدیریت په برخه کې د خپلو فعالیتونو ته په دوام، کابل ښار لپاره د دوامدار څښاک اوبو د چمتو کولو په موخه د سطحی او ځمکې لاندې د اوبو سرچینو د پیژندلو لومړنۍ طرح اقتصاد عالي شورا ته وړاندې کړل.
دا طرح په دریو دورو لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله متمرکز دی:
لنډمهاله (له 1 څخه تر ۲ کلونو پورې):
1.د لوګر ولایت د اوبولرونکی طبقه څخه کارول: کابل ښار لپاره د ځمکې لاندې اوبو یوازینۍ سرچینه د لوګر آبده ده چی مثبت بیلانس لري او تر ۲۵ ملیون متر مکعب اوبو ظرفیت لري. 2
2.د باران اوبو راټولولو له لارې د کابل ښار د ځمکې لاندې اوبو تغذیه: دا طرح کولی شي په کابل ښار کې د ودانیو او سړکونو سقف څخه د ۳۸ ملیونه متر مکعب اوبه راټول کړئ. پدې طرح کې لومړیتوب د اداري، دولتی، ښوونځي، جومات او نورو ساحو (چی مناسب سقف ولرئ) ورکول کیږي چی کولی شي په لنډ وخت کې پلی شی او تر ۷ ملیون متر مکعب د باران اوبه څخه د ځمکې لاندې اوبو تغذیه کړئ.
3.د ۱ میلیونو مترو مکعب په ظرفیت د کابل په بالادست کې د ۳۵ کوچني ځیرمه ییز بندونو جوړول: چی کولی شي د کابل ښار د ځمکې لاندې اوبو په تغذیه کې عمده او اساسی رول ولوبوي. 4
4.د شاه او عروس بند د اوبو څخه کارول: چی د هغی 5 ملیون متر مکعب اوبو څخه چې د څښاک اوبو په موخه ځانګړي شوي، د بند چاری ۸۷ سلنه بشپړ شوی.
منځمهاله دوره (له ۲ څخه تر ۳ کلونو پورې):
1.د قرغه بند اوبو څخه کارول: د قرغې بند کڅوړې اعظمی ظرفیت ۱۱ ملیونه متره مکعب اوبه دی، اوسمهال ۷ ملیونه مترمکعب اوبه په کرنه کې کارول کیږي. که چیرې په کرنه کې د اوبو کارولو موثریت ۵۰ سلنه دیر شی نو په مجموعي ۵ ملیون متره مکعب اوبه د اوبو رسولو ته ځانګړي شي چی د هغه مخکنی ارتیا د اوبو پاکولو سیسټم جوړولو دی.
2. د پنجشیر یا د صیاد د اوبولرونکی طبقه څخه کارول: دا اوبولرونکی طبقه د ۲۱۰ متر مکعب اوبو ظرفیت لري چی کولی شي د کابل ښار د څښاک اوبو ستونزې یو لویه برخه حل کړي.
اوږدمهاله دوره( له ۳ څخه تر ۵ کلونو پورې):
1.د شاه توت یا للندر بند جوړول: د دی بند د زیرمه ظرفیت ۱۴۶ ملیونه متر مکعب اوبه اټکل شوی چی کولی شي شاوخوا 2.۲ ملیون تنو ته د اوبورسولو تر پوښښ لاندی راوړی.
2.د ګلبهار بند جوړول: دی بند د زیرمه ظرفیت ۴۹۰ ملیونه متر مکعب اوبه اټکل شوی چی له هغې ۱۰۰ ملیونه متره مکعب اوبو څخه د ۲.۲ میلیونه تنو ته د اوبو رسولو ته ځانګړي شوی.
تاکل شوی ده چی د اوبو او انرژي وزارت د اړوندو ادارو په همکارۍ سره د دی بند د پلانونو په پلي کولو کی او د بودیجې په اړه کار کوي او په راتلونکې اقتصادی عالی شورا په غونډه کی وړاندیز شی ترڅو د پلانونو په اړه عاجل پریکړې وکړي.