اعلان تدارکاتی پروژه تحکیمات سواحل قریه یتیم تپه لات پنجم  ولسوالی ینگی قلعه ولایت تخار

mew-admin
1

Publish Date

Closing Date

وزارت آب و انرژی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تحکیمات سواحل قریه یتیم تپه لات پنجم  ولسوالی ینگی قلعه ولایت تخار اشتراک نموده و سافت شرطنامه مربوطه را در حافظه یا فلش دسک از ریاست تدارکات وزارت آب و انرژی به دست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر روز دو شنبه تاریخ 17/07/1402 به آمریت تدارکات امور ساختمانی دهلیز B منزل اول تعمیر معینیت انرژی وزارت آب و انرژی سرک دارالامان تسلیم نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت تضمین بانکی مبلغ  1,400,000یک ملیون چهار صد هزار افغانی و جلسه آفرگشایی به روز دو شنبه مورخ 17/07/1402 ساعت 10:00 قبل از ظهر در اطاق آفرگشایی ریاست تدارکات تدویر می گردد.

More tenders

شنبه ۱۴۰۳/۲/۲۹ - ۱۰:۳
Background image
یکشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۹ - ۱۰:۳۵
Background image

اعلان تدارکاتی پروژه خریداری تعداد(22) قلم روغنیات و فلترباب

وزارت آب و انرژی از تمام داوطلبان واجد...

Back to tenders

User account menu