پروژه های در حال جریان

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۵/۸ - ۱۱:۴۱
Background image

تحکیم کاری سواحل دریای نور سفیدی

دریای نور سفیدی در حصه اول کوهستان ولایت کاپیسا از جمله پروژه های تحت کار ریاست انسجام پروژه ها (PCU) وزارت انرژی و آب می باشد که 26 درصد کار آن تمام شده است.....

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۵/۸ - ۱۱:۳۹
Background image

تحکیم سواحل دریای نغاری

دریای نغاری در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا موقعیت دارد که پروژه تحکیم سواحل آن 96 درصد تکمیل گردیده و تحت کار ریاست انسجام پروژه ها (PCU) وزارت انرژی و آب می باشد.....

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۵/۸ - ۱۱:۳۴
Background image

تحکیم سواحل دریای مسجد کلان 1 و 2

تحکیم سواحل دریای مسجد کلان در مرکز ولایت سمنگان؛ پروژه تحت کار ریاست انسجام پروژه ها (PCU) این وزارت است که در حدود 95 درصد کار هر دو پروژه تکمیل شده است......

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۵/۸ - ۱۱:۳۲
Background image

اعمار دیوار استنادی در قریه مدرسه علیا

اعمار دیوار استنادی در قریه مدرسه علیا از جمله پروژه های تحت کار ریاست انسجام پروژه ها (PCU) وزارت انرژی و آب است......

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۵/۸ - ۱۱:۲۶
Background image

تحکیمات سواحل دریا در قریه شیخ میران

پروژه تحکیمات سواحل دریا در قریه شیخ میران ولسوالی اشترلی ولایت دایکندی از جمله پروژه های تحت کار وزارت انرژی و آب است که 69 درصد تکمیل گردیده است......

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۵/۸ - ۱۱:۲۴
Background image

تحکیمات سواحل دریای سنگ زرد

تحکیمات سواحل دریای سنگ زرد در ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور یکی از پروژه های تحت کار ریاست انسجام پروژه ها (PCU) وزارت انرژی و آب است. حدود 220.680 (دو صد و بیست هزار و ششصد و هشتاد) دالر آمریکایی در ساخت این پروژه هزینه شده که از سوی بانک جهانی تمویل می گردد......

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۵/۸ - ۱۱:۲۰
Background image

تحکیمات سواحل دریا در قریه کهنه قلعه

پروژه تحکیم سواحل دریا در قریه کهنه قلعه؛ مرکز ولایت کندز از جمله پروژه های تحت کار وزارت انرژی و آب است که 60 درصد تکمیل گردیده است......

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۵/۸ - ۱۱:۱۸
Background image

اصلاح و بازسازی کانال شولگره بخش اول و دوم

کانال شولگره از جمله پروژه های تحت کار ریاست انسجام پروژه ها (PCU) وزارت انرژی و آب در ولایت بلخ است که تقریبا 27 درصد کار آن تکمیل شده است.......

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۵/۸ - ۱۱:۱۵
Background image

اصلاح و بازسازی کانال دشت فروح

کانال دشت فروح در ولسوالی بهراک ولایت بدخشان یکی دیگر از پروژه های تحت کار PCU یا ریاست انسجام پروژه های وزارت انرژی و آب است که 70 درصد کار آن تکمیل گردیده است.......

Pagination