پروژه های پلان شده

Sun, Jul 07 2019 3:09 PM
Background image

اصلاح و بازسازی کانال های گذره بخش سوم و تیزان

کانال گذره و تیزان در ولسوالی گذره ولایت هرات موقعیت دارند...

Sun, Jul 07 2019 3:07 PM
Background image

اصلاح و بازسازی کانال های برنا آباد و کهسان

کانال برنا آباد در ولسوالی غوریان و کانال کهسان در ولسوالی کهسان ولایت هرات واقع شده اند...

Sun, Jul 07 2019 3:06 PM
Background image

اصلاح و بازسازی کانال لقی

کانال لقی در مرکز ولایت کندز موقعیت دارد که در بازسازی آن حدود...

Sun, Jul 07 2019 3:05 PM
Background image

اصلاح و بازسازی کانال گل تیپه

کانال گل تیپه در مرکز ولایت کندز موقعیت دارد که قیمت تخمینی آن حدود 2.262.850 (دو میلیون دوصد و شصت و دو هزار و هشتصد و پنجاه) دالر آمریکایی پیشبینی گردیده است...

Sun, Jul 07 2019 3:01 PM
Background image

اصلاح و بازسازی کانال قوشتیپه.

کانال قوشتیپه هم در مرکز ولایت کندز واقع شده که اصلاح و بازسازی آن از جمله پروژه های تحت پلان وزارت انرژی و آب در سال 1398 می باشد...

Sun, Jul 07 2019 3:00 PM
Background image

اصلاح و بازسازی کانال قوشپره.

کانال قوشپره از قریه چوغی الی قریه چقماقونی در ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان موقعیت دارد...

Sun, Jul 07 2019 2:59 PM
Background image

اصلاح و بازسازی کانال سنگ حصار فاز اول و فاز دوم

کانال سنگ حصار در ولسوالی ژیری ولایت کندهار موقعیت دارد...

Sun, Jul 07 2019 2:58 PM
Background image

اصلاح و بازسازی کانال سرشهر

کانال سرشهر در ولسوالی بهارک ولایت بدخشان موقعیت دارد...

Sun, Jul 07 2019 2:57 PM
Background image

اصلاح و بازسازی کانال سربند ارچی

کانال سربند ارچی در ولسوالی ارچی ولایت کندز موقعیت دارد...

Sun, Jul 07 2019 2:56 PM
Background image

اصلاح و بازسازی کانال زمان آباد بخش اول الی دوم

پروژه ساخت کانال زمان آباد یکی از پروژه های تحت پلان IRDP وزارت انرژی و آب است...

Sun, Jul 07 2019 2:55 PM
Background image

اصلاح و بازسازی کانال دشت فرهاد

کانال دشت فرهاد هم در ولسوالی بهارک ولایت بدخشان واقع شده است...

Sun, Jul 07 2019 2:54 PM
Background image

اصلاح و بازسازی کانال چوغی

کانال چوغی در مرکز ولایت سمنگان موقعیت دارد...

Pagination

User account menu