گالری رسانه

افتتاح سه پروژه عام المنفعه در ولسوالی پغمان

فعالیت های وزارت آب و انرژی در هفته (25)

بازدید معین آب از لابرتوار های تحقیقاتی وزارت آب و انرژی

فعالیت های وزارت آب و انرژی در هفته (24)

امضای تفاهمنامه همکاری میان وزارت آب و انرژی و اداره همکاری های تخنیکی و انکشافی "ACTED"

پروژه ایجاد دارایی های عامه در ولسوالی خاک‌جبار ولایت کابل افتتاح شد

فعالیت های وزارات آب و انرژي در هفته (۲۳)

فعالیت های وزارت آب و انرژی در هفته (۲۲)

سرپرست وزارت آب و انرژی وضعیت پروژه بند شاه و عروس را از نزدیک بررسی کرد

فعالیت های وزارت آب و انرژی در هفته (21)

گزارش اجمالی یک ساله فعالیت ها و کارکرد های وزارت آب و انرژی ا.ا.ا

کنفرانس جذب و تشویق سرمایه گذاری های خصوصی در سکتور انرژی و آب.

فعالیت های وزارت آب و انرژی در هفته (20)

کنفرانس خبری دست آورد های یکساله وزارت آب و انرژی

گزارش افتتاحیه پروژه بند برق کجکی

فعالیت های وزارت آب و انرژی در هفته (۱۹)

Pagination

User account menu