گالری رسانه

سیستم دورانی تصفیه آب مصرفی در موتر شویی ها و استفاده مکرر از آن به صورت نمونه وی تطبیق و مورد بررسی قرار گرفت.

فعالیت های وزارت آب و انرژی در هفته (11-۲)

فعالیت های وزارت آب و انرژی در هفته (۱۰-۲)

آب بند قرغه به منظور استفاده حقابه داران این بند رها شد.

فعالیت های وزارت آب و انرژی در هفته (۹-۲)

فعالیت های وزارت آب و انرژی در هفته (۸-۲)

تفاهمنامه همکاری مشترک برای سرمایه گذاری در پروژه تولید 200 میگاوات برق بادی با شرکت77 ترکی به امضا رسید.

فعالیت های وزارت آب و انرژی در هفته (۷-۲)

پروژه حفظ و مراقبت بند قرغه تکمیل و افتتاح شد.

سرپرست وزارت آب و انرژی طی یک جلسه ای عید سعید فطر را به شماری از مسئولین امارت اسلامی، روئسا و کارمندان این وزارت تبریک عرض نمود.

فعالیت های وزارت آب و انرژی در هفته (6-2)

فعالیت های وزارت آب و انرژی در هفته (۲-۵)

فعالیت های وزارت آب و انرژی در هفته (۲-۴)

گزارش اجراآت سال مالی ۱۴۰۱ وزارت آب و انرژی طی یک کنفرانس مطبوعاتی در مرکز رسانه های حکومت ارائه گردید

فعالیت های وزارات آب و انرژي در هفته (3-2)

معین جدید معینیت انرژی وزارت آب و انرژی به کارمندان این وزارت معرفی شد.

Pagination

User account menu