گالری رسانه

آب مایع حیات است در مصرف آن کوشا باشیم.

فعالیت های وزارت آب و انرژی در هفته (۳۶-۲)

پروژه لات اول(بخش اول) بازسازی و اعمار بند خروار ولایت لوگر به ارزش 31 میلیون افغانی افتتاح شد.

فعالیت های وزارت آب و انرژی در هفته (۳۵-۲)

فعالیت های وزارت آب و انرژی در هفته (۳۴-۲)

تطبیق پروژه های چکدم به ارزش مجموعی بیش از 40 میلیون افغانی در ولایت کابل آغاز شد.

فعالیت های وزارت آب و انرژی در هفته (۳۳-۲)

پروژه فابریکه تولید برق ولسوالی چک ولایت میدان وردگ افتتاح شد.

پنج پروژه چکدم به ارزش بیش از 16 میلیون افغانی در ولایت لوگر افتتاح شد.

فعالیت های وزارت آب و انرژی در هفته (۳۲-۲)

روئسای جدیدالتقرر دافغانستان برشنا شرکت به همکاران معرفی شدند.

فعالیت های وزارت آب و انرژی در هفته (۳۱-۲)

فعالیت های وزارت آب و انرژی در هفته (۳۰-۲)

ورکشاپ چهار روزه به منظور ارتقای ظرفیت انجنیران آبهای زیرزمینی حوزه های دریایی برگزار شد.

فعالیت های وزارت آب و انرژی در هفته (۲۹-۲)

وزارت آب و انرژی قرارداد 6 پروژه مهم انرژی به ارزش 75 میلیون دالر را به امضا رساند.

Pagination

User account menu