آگاهی داوطلبی پروژه اعمار تصفیه خانه فاضلاب و تجهیزات آن

mew-admin
tender

Publish Date

Closing Date

Location کابل

وزارت انرژی و آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی :

پروژه : اعمار تصفیه خانه فاضلاب و تجهیزات آن را که تضمین آفر مبلغ (400000) چهار صد هزار افغانی میباشد، اشتراک نموده ونقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را در مقابل مبلغ (1000) افغانی از ریاست تدارکات وزارت انرژی وآب بدست آورده؛ آفر های خویش را مطابق مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان به مدت 22 روز تقویمی به آمریت تدارکات امور ساختمانی، منزل چهارم تعمیر ریاست منابع بشری وزارت انرژی و آب واقع سرک دارالامان ارایه نمایند.

آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل قبول نبوده جلسه آفرگشایی طبق مندرجات شرطنامه میباشد.

More tenders

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ - ۱۴:۳۲ Kabul
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه خریداری 2546 قلم پرزه جات وسایط مرکز وزارت و واحد های دومی

وزارت انرژی و آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی «پروژه خریداری 2546 قلم پرزه جات وسایط مرکز وزارت و واحد های دومی آن برای سال مالی 1399 در دو لات» اشتراک . . .

شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱۲:۱
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه خریدار (37) قلم روغنیات وفلتر باب مورد ضرورت وزارت انرژی وآب

وزارت انرژی وآب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه خریدار (37) قلم روغنیات وفلتر باب مورد ضرورت وزارت انرژی وآب برای سال مالی 1399 اشتراک نموده و نقل . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ - ۱۳:۴۱
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه خریداری 215 قلم پرزه جات آی تی

وزارت انرژی و آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه خریداری 215 قلم پرزه جات آی تی برای سال مالی 1399 اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در . . .

Back to tenders