اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد 21 پروژه چکدم های ولایات

mew-admin
contract

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت انرژی و آب در نظر دارد، تا قرارداد پروژه های چکدم ولایات با شرکت های که مشخصات و قیمت آن در جدول ذیل درج میباشد اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت انرژی و آب واقع سرک دارالمان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.

شماره

شرح تدارکات/پروژه

نام شرکت

مبلغ اعطا شده به افغانی

1

پروژه چکدم ترغی ولسوالی پنجاب ولایت بامیان

شرکت ساختمانی و سرک سازی افغان بامیکا D-25479

3,224,450

2

پروژه تحکیم کاری و چکدم جگره خیل مرکز ولایت بامیان

شرکت ساختمانی و سرک سازی افغان بامیکا D-25479

6,388,110

3

پروژه چکدم خشکک مرکز ولایت بامیان

شرکت ساختمانی و سرک سازی افغان بامیکا D-25479

3,758,930

4

پروژه چکدم ملا غلام مرکز ولایت بامیان

شرکت ساختمانی و سرک سازی افغان بامیکا D-25479

13,375,800

5

پروژه چکدم بلاک چار پوهنتون مرکز ولایت لغمان

شرکت ساختمانی حدید زمری D-79935

5,722,840

6

 پروژه چکدم پاچایان کلی واش شختر علینگار ولایت لغمان

شرکت ساختمانی حدید زمری D-79935

4,785,140

7

 پروژه چکدم احمد زایی واش ولسوالی قرغه یی ولایت لغمان

شرکت ساختمانی سرکسازی ودیزاین بلد ستار D-358650

8,858,500

8

پروژه چکدم بنوزایی مرکز پکتیا

شرکت ساختمانی و سرکسازی ریل ترست D-79248

6,443,000

9

پروژه چکدم چراغ ژوره لیوان تیره مرکز ولایت پکتیا

شرکت ساختمانی و سرکسازی متحده ځدران D-25130

15,266,997

10

پروژه چکدم کوتل تیره مرکز ولایت پکتیا

شرکت ساختمانی و سرکسازی ریل ترست D-79248

1,163,134

11

پروژه چکدم تنگی تر محمد ولسوالی چک ولایت میدان وردگ

شرکت ساختمانی و سرکسازی کریستال افغان D-39969

1,988,406

12

پروژه چکدم صوفی خیل و دربند ولسوالی چک ولایت میدان وردگ

شرکت ساختمانی و سرکسازی کریستال افغان D-39969

2,295,996

13

پروژه چکدم جای غنی ولسوالی جلریز ولایت میدان وردگ

شرکت ساختمانی و سرکسازی کریستال افغان D-39969

2,359,846

14

پروژه چکدم مهاجرین مرکز ولایت میدان وردگ

شرکت ساختمانی و سرکسازی کریستال افغان D-39969

2,299,711

15

پروژه چکدم تخت ولسوالی چک ولایت میدان وردگ

شرکت ساختمانی و سرکسازی کریستال افغان D-39969

3,041,832

16

پروژه چکدم شمگل ولسوالی نورگرام ولایت نورستان

شرکت ساختمانی و سرک سازی نبی افغان D-29966

9,192,000

17

پروژه چکدم نشگرام ولسوالی وانت وایگل ولایت نورستان

شرکت ساختمانی و سرک سازی نبی افغان D-29966

7,265,000

18

پروژه چکدم قریه موم مرکز ولایت نورستان

شرکت ساختمانی و سرک سازی نبی افغان D-29966

3,076,000

19

پروژه چکدم رجن ولسوالی شیگل ولایت کنر

شرکت ساختمانی و سرکسازی همایون رفع D-28429

3,360,700

20

پروژه چکدم شگی ولسوالی اسد آباد ولایت کنر

شرکت ساختمانی و سرکسازی همایون رفع D-28429

5,878,075

21

پروژه چکدم سرکانو ولسوالی سرکانو ولایت کنر

شرکت ساختمانی و سرکسازی همایون رفع D-28429

8,415,250

 

آخرین اطلاعیه ها

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ - ۱۳:۴۲
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد پروژه خریداری پرزه جات و روغنیات لایروبی کانال نهر لشکری ولایت نمیروز

بدینوسیله بتأسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انرژی و آب در نظر دارد قرارداد پروژه خریداری پرزه جات و روغنیات لایروبی کانال نهر لشکری ولایت . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ - ۱۳:۰
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد انتقال و تمدید کیبل فایبر نوری در هشت سایت مرکز وزارت

بدینوسیله به تأ سی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انرژی و آب در نظر دارد قرارداد انتقال و تمدید کیبل فایبر نوری در هشت سایت مرکز وزارت . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۸ - ۱۴:۳۷
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد پروژه تحکیماتی مرحله اول و دوم قراء شاه توت

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، ریاست تدارکات، وزارت انرژی و آب در نظر دارد قـــــــــرارداد، پروژه تحکیماتی مرحله اول و دوم . . .

بازگشت به اطلاعیه ها