اعلان تدارکاتی !

mew-admin
1

Publish Date

Closing Date

وزارت آب و انرژی در نظر دارد، موازی(5 هکتار زمین معادل 25 جریب چهار دیواری شده با دو باب پهیره دار خانه) واقع ناحیه نهم پکتیا کوت پلچرخی از طریق طریق پروسه داوطلبی به کرایه بدهد.

درصورتیکه اشخاص، موسسات و شرکت های محترم واجد شرایط خواهش به کرایه گرفتن جایداد فوق الذکر را داشته باشند درخواستی های خویش را به آمریت تدارکات اجناس وخدمات غیرمشورتی ریاست تدارکات واقع تعمیر معینیت انرژی بعد از نشر اعلان الی مدت(21) روز تقویمی سپرده و شرطنامه شان را اخذ نماید. جلسه آفرگشایی بتاریخ 17/11/1401 ساعت 10:00 قبل از ظهر در وزارت آب و انرژی به شماره داوطلبی MEW/PD/NCs010-1401/NCB تدویر میگردد.

More tenders

یکشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۶ - ۱۱:۱۸
Background image

اعلان تدارکاتی پروژه تحکیمات سواحل قریه یتیم تپه لات پنجم  ولسوالی ینگی قلعه ولایت تخار

وزارت آب و انرژی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید...

چهارشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۲ - ۱۱:۲۹
Background image

اعلان تدارکاتی پروژه تحکیمات سواحل قریه یتیم تپه لات چهارم  ولسوالی ینگی قلعه ولایت تخار

وزارت آب و انرژی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید...

دوشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۰ - ۱۰:۳
Background image

اعلان تدارکاتی پروژه تحکیم سواحل آمو در قریه تازه آرق ولسوالی کلدار ولایت بلخ

وزارت آب و انرژی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید...

Back to tenders

User account menu